Tübitak, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümümüzün Projesi’ni Destekleyecek
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Kaya tarafından TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)’na sunulan “Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu” isimli proje, desteklenmeye değer bulundu. Doç. Dr. Güray Kaya’nın proje yürütücüsü olduğu, Malzeme Bilimi ve Müh. Bölümü Araş. Gör. Büşra Günhan’ın ve Malzeme Bilimi ve Müh. Yüksek Lisans öğrencisi Çiğdem Börekçioğlu’nun bursiyer, Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür Özer’in ve Araş. Gör. Dr. Hüseyin Boğaç Poyraz’ın araştırmacı olarak yer aldıkları, 24 ay sürecek proje için TÜBİTAK, 193.063,99 TL bütçe ayırdı. Bu proje ile araba boyaları, iç veya dış mekan kaplamaları, kişisel bakım ürünleri ve güvenlik uygulamalarında sıklıkla tercih edilen lüster pigmentlerin sentezi, ilk defa alev destekli bir proses kullanılarak gerçekleştirilecek. Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Güray Kaya şöyle konuştu: “Üniversitemiz bünyesinde yürüttüğümüz BAP projesi kapsamında üretmiş olduğumuz α-alümina plakaları alev sprey piroliz sistemi kullanarak TiO2 (rutil) fazı ile kaplayacak böylece lüster pigment üretimini gerçekleştireceğiz. Sürecin mevcut sentez teknikleri ile ulaşılamayan bir sıcaklık aralığına taşınması ile ek bir ısıl işlem basamağına ihtiyaç duyulmadan tabakalı yapıdaki bu pigmentlerde kaplama fazı üzerinde kontrol sağlanabilecek. İlk defa gerçekleştirilecek olan bu çalışma ile ulusal ve uluslararası literatüre önemli katkılar yapmayı amaçlıyoruz” Ayrıca Doç. Dr. Güray Kaya, endüstriyel pigmentlerin otomotiv, kozmetik, inşaat ve güvenlik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanıldığı ve ülkemizde pigment alanında üretimin çok sınırlı olduğu göz önüne alındığında gerçekleştirilecek çalışma ile ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayabilecek birçok üretim alanı için teorik ve pratik bilgi üretilmesinin mümkün olacağını belirtti.
“Yumuşak Doku Modellemeleri ve Deformasyonu Algoritmalarını İçeren Heptik İğne Simülatörü Geliştirilmesi”ne Teknogirişim Sermaye Desteği
Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Dr. Mustafa Müjdat Atanak’ın “Yumuşak doku modellemeleri ve deformasyonu algoritmalarını içeren heptik iğne simülatörü geliştirilmesi” isimli projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Enjeksiyon; aşı ve ilaçların enjekte edilmesi, biyopsi, laparoskopik ameliyatlar gibi birçok alanda sıklıkla kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Bu işlem sırasında yapılan hatalar, kritik dokularda kesilme ve yırtılmalara neden olabilmektedir. Proje ile, doktor ve hemşirelerin pratik deneyim kazanabilecekleri bir iğne simülatörü sistemi geliştirilecektir. Sistemde güç geri bildirimi sağlayan bir heptik donanım ile birlikte doku deformasyonu, performans ölçüm modülü, görüntüleme, doku modellemeleri vb. yazılım bileşenleri bulunacaktır. Yurt dışında benzer ürünler olmasına rağmen, muadil yerli ürün henüz piyasada bulunmamaktadır. Bilgisayar entegreli medikal simülatörler ile tıbbi personelin eğitim görebileceği kontrollü bir ortam sunulmuş olmaktadır. Bu ortamların tıbbi hataları 6 kata kadar azalttığı kanıtlanmıştır. Yine üniversitemiz öğretim üyelerinden Doçent Dr. Alpaslan Duysak'ın da destekleri ile geliştirilecek olan iğne simülatörü sisteminde, sanal gerçeklik içeren diğer ameliyat simülatörlerinde kullanılan bilimsel yöntemler ve teknikler kullanılacaktır. Geliştirilen ürün, üniversite hastanelerinde, tıp fakültelerinde, sağlık meslek yüksekokullarında ve diğer tıbbi eğitim programlarında kullanılabilecektir.
Mühendislik Fakültesinde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı
Törene katılım yoğundu. Rektörümüz Prof.Dr.Remzi GÖREN, Kütahya Sanayisi ve öğrenci ailelerinden çok sayıda misafirler vardı.Törende konuşma yapan Fakülte Dekanı Prof.Dr.Osman ŞAN şunları söyledi: “Bugün mutlu ve umutlu bir gün, Genç arkadaşlar meslek sahibi oldular, genç arkadaşlar iş sahibi olacaklar. Bu süreçte gençlerimizin dayanağı olan aileyi kutluyorum. En değerli zamanlarını gençlerin yetişmesi için veren öğretim elemanı arkadaşları kutluyorum. Gençlerimizin eğitiminde paydaş olan Ticaret ve Sanayi Odası yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Öğrencilerimize uygulamalı eğitim desteği sağlayan Bölge Sanayi kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Öğrencilerimize danışmanlık sağlayan İŞKUR yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Teknogirişimcilik semineri veren Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Gençlerimize aile kurma konusunda seminerler veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü kutluyorum. Sağlıklı yaşam seminerleri veren Kamu Hastaneler Birliği yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Bir babanın evladına karşı üç sorumluluğu olduğu söylenir. Birincisi evladına güzel bir isim vermektir. Babanın ikinci görevi ona çağın gerektirdiği eğitim ve öğretimi vermektir. Üçüncü görev ise yuva kurmasına yardımcı olmaktır. Babaların üzerindeki eğitim öğretim sorumluluğunu büyük oranda öğretmenlerimiz üstlenmiştir. Ben burada bir konunun altını çizmek isterim. Babalar evlatlarını kendilerinden daha donanımlı görmek isterler, aynı duygu ve düşünce öğretmenlerde de vardır. Onlarda mezun ettiği öğrencilerinin kendilerinden daha büyük işleri başarmalarını isterler. Biz buna hocalık hakkı diyoruz. Mezun arkadaşlarımızı girişimci ve aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincinde yetiştirdik. Biz onları geleceğin iş adamları, yatırımcıları, sosyal ve teknik alanların kurmayları olarak hep görmek isteyeceğiz ve biz onları kendi evlatlarımız gibi hep izleyeceğiz.” 
Mezuniyet Töreni
Üniversitemizin İlk Bayan Akademisyen Teknogirişimcisi
Fen Bilimleri Enstitümüzde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Arife Yurdakul’un, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hasan Göçmez danışmanlığında yürütülen doktora tez konusu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bakanlığa yapılan yaklaşık 2000 proje başvurusundan sadece %25’i iş fikri olarak desteklenmeye değer bulunmuş olup, bütün başvurular arasında yapılan başarı puan sıralamasında Arife Yurdakul’un projesi 15. sırada yer almıştır. Desteklenen iş fikri kapsamında, şu ana kadar yurtdışından tedarik ettiğimiz yüksek performanslı nanoboyutlu seramik tozlarının üretilmesi planlanmaktadır. Proje sonucunda, sentezlenen nano boyutlu tozlardan, yığınsal olarak yüksek aşınma direncine sahip ileri teknoloji malzemelerinin de üretilmesine imkân verecektir. Aynı zamanda proje, Üniversitemizde bayan akademisyenler tarafından alınan ilk Teknogirişim Sermaye Desteği olarak da önemli bir başarı, kazançtır.  
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğrencisinin Projesine 100.000 TL Teşvik
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Tayfun ÇAPAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim teşviğini almaya hak kazandı. Proje fikri sahibi Tayfun ÇAPAR konuyla ilgili açıklama yaptı. “13.04.1993 Manisa doğumluyum. DPÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek verdiği Tekno Girişim Projesine başvuruda bulundum. Proje fikrim ilgi gördüğünden dolayı destek almaya hak kazandım. Bu proje çalışmalarımda bana yardımlarını esirgemeyen hocama Yrd. Doç. Dr. M. Faruk EBEOĞLUGİL’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda bu projede üniversitemizin bana sağlamış olduğu imkanlardan dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Remzi GÖREN' e teşekkür ederim.” Sayın Tayfun ÇAPAR konuyla ilgili bilgi verdi. Günümüzde herkesin elinde olmazsa olmazlardan olan akıllı cep telefonların en önemli sorunları hızlı şarj olmaması ve şarjlarının çabuk bitmesidir. Bizde bu sorunları dikkate alarak bu konu üzerinde çalışmalara başladık. Yapılacak olan grafen temelli süper kapasitör sayesinde bataryalar normalinin 1000 katı daha hızlı şarj edilebilecekler.   Pil teknolojisinde elektrik yükünün depo edildiği parçalara kapasitör adı veriliyor. Bir atom kalınlığında karbon tabakasından oluşacak enerji üniteleri sayesinde elektronik cihazlar eskisinden çok daha hafif olacak. Biz uygulayacağımız yeni teknik sayesinde ucuz malzeme kullanarak bir diskin üzerinde, 30 dakikadan daha kısa bir sürede, 100 mikro kapasitör üretmeyi hedefliyoruz. Mikro kapasitörlerin üretilmesinde Light Scribe DVD yazıcılar kullanılacaktır. Yeni süperkapasitör bataryaların etkili çalışabilmesi için iki elektrotun aralarındaki boşluğun en fazla olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Bu sayede kapasitörde daha fazla elektrik yükü depo edilebiliyor.      
Mühendislik Fakültesi Proje Pazarı Büyük Bir Coşkuyla İzlendi
  Mühendislik Fakültemizde düzenlenen proje pazarında öğrenciler, iş dünyası, akademisyenler bir araya geldiler. Açılış konuşmasını Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral yaptı. Nafi Güral yaptığı konuşmada çalışmanın önemine değinerek, öğrencilere içinde bulundukları durumu iyi değerlendirmeleri gerektiğine değindi. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Fatih Şen bölümde yaptıkları çalışmaları anlatarak TÜBİTAK burslarından nasıl faydalandıklarını dile getirdi. Bölge sanayi oryantasyonu kapsamında staja giden öğrenciler memnuniyetlerini anlattılar. Daha sonra bu öğrencilere firma yetkilisinin de onaylayabileceği Katılım Sertifikası verildi. Öğrenciler hazırladıkları projelerini poster ve maketlerle tanıttılar. Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören tüm projeleri tek tek inceleyerek öğrenci ve akademisyenlerden detaylı bilgi aldı.   MS Eğitim Okulunda görev alan gönüllü öğrencilere de Katılım Sertifikası verildi. Projedeki Ebru Eğitim Programında ders veren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazkaç'a vermiş olduğu katkı hasebiyle kendisine Teşekkür Belgesi takdim edildi. Yrd. Doç. Dr. Pınar Yazkaç yürütücülüğünü yaptığı “Resimlerle Rengarenk Kütahya” konulu proje kapsamında “Ahmet Yakupoğlu’na Saygı, Kütahya’ya Övgü” temalı resimlerin oluşturulması ve T.B.M.M. Mustafa Necati Kültür Evinde Karma Yağlıboya Resim Sergisinde tanıtılmasında gösterdiği üstün gayret hasebiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerine "Katılım Sertifikası" verildi.
Stajına Hemen Başla
12 Mayıs 2015 Salı günü Fakültemiz Konferans salonunda İş ve Meslek Danışmanı Hamide ACAR BAŞAR tarafından fakültemiz öğrencilerine seminer verildi. İşkurun işe girmediki kolaylıkları anlatıldı. Kuruma kayıtın önemli olduğu vurgusu yapıldı. Programdan sonra Katılım Belgesi verildiği söylendi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Uluslararası Sanat Topluluğu Faaliyetleri
  Arkeoloji bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan ULUSLARARASI SANAT TOPLULUĞU üniversite öğrencilerinin katılımı için tanıtım stantları açıyor. 11 Mart 2015 tarihinde Mühendislik Fakültesinde tanıtımlar yapılmaktadır. Sera AVM topluluğunun sponsorluğu ile katılımcı öğrencilerimize haftada bir gün ücretsiz film seyretme imkânı sağlanıyor.  Toplulukta resim, müzik, dans etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 
Kütahya MS Eğitim Okulu Yüzleri Gülümsetiyor
Dumlupınar Üniversitesi’ Üniversite ile Kamu Hastaneler Birliği paydaşlığı ile altı ay önce açılan “MS Eğitim Okulu” hastaların yüzünü gülümsetiyor. MS Eğitim Okulu’nda, hastaların hayatını kolaylaştıran eğitimler veriliyor ve sosyal birey olarak hayatın içerisinde kalmasını sağlayacak etkinlikler düzenleniyor. MS Eğitim Okulu ile ilgili açıklamalarda bulunan Proje Yöneticisi Prof. Dr. Osman Şan şu açıklamalarda bulundu: “20-40 yaş arası başlayan ve merkezi sinir sistemini etkileyen Multiple Skleroz hastalığı ile ömür boyu yaşamak zorunda kalan hastalar için sosyal, fiziksel ve ruhsal açıdan destekleme misyonuyla kurulan okulda; nörolojik, fizyoterapi ve FTR, nörojen mesane eğitim ofisleri ile sanatsal ve sportif faaliyetler, psikoterapi, sosyal hizmet destek, ağız diş sağlığı ve öz bakım kontrolü ofisleri bulunmaktadır. Hastalar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri şehirden ücretsiz servis ve üniversitede öğle yemeği imkanlarıyla, 10:00-16:00 saatleri arasında eğitim ofislerine katılarak hastalığa karşı daha güçlü olmayı öğreniyorlar. “ MS Eğitim Okulu’nun 6 aylık faaliyeti meyvelerini vermeye başladığını belirten Prof.Dr. Osman Şan, “MS Eğitim Okulu’na gelen her bir hastanın ayrı bir hikayesi vardı. Hastalarımız, okulun hayatlarına yaşam kalitesi kazandırdığı söylüyorlar. “15 yıllık MS olan hastamız ‘yürürken, oturup kalkarken düşüyordum artık düşmüyorum”. Hastalarımızın MS Eğitim Okulu ile ilgili söyledikleri şöyle: “37 yaşında 6 yıllık MS hastası olan bir hastamız ‘artık bacaklarımı kıvırabiliyorum’ 35 yaşında 10 yıllık MS tanısı olan diğer hastamız ‘okul sayesinde hareket kısıtlılığım azaldı, günlük işlerimi yapabiliyorum’ 40 yaşında 15 yıllık MS olan hastamız ‘yürürken, oturup kalkarken düşüyordum artık dengem daha iyi, özgüvenimi de kazandım’ 30 yaşında 12 yıllık MS tanısı olan hastamız ‘çay ikramlarında tepsi taşıyamıyordum artık kendi ikramlarımı kendim yapabiliyorum, hırkamın düğmelerini de kendim ilikliyorum’ Hastamız bir konuda da itirafta bulunuyor ‘buradaki eğitimin bana bu kadar faydalı olacağına çokta inanmamıştım ancak bunlar sayesinde parmaklarım düzeldi çok mutluyum” ifadesini kullanıyor. Bir diğer hastamız 34 yaşında ve 14 yıllık MS tanısı, bugün geldiği noktayı şu şekilde açıklıyor ‘okul öncesinde hastalığımı çocuğuma bile anlatamadım, ağlama nöbetlerim oluyordu, artık ailem MS hasta okulu sayesinde sakarlıklarımla baş edebileceğimi gördü, her geçen gün daha iyi olacağıma inanıyorlar.” Proje Yöneticisi Prof. Dr. Osman Şan yaptığı değerlendirmede ise şu açıklamaları yaptı: ‘Hastalarımızın geleceğe umutla bakmalarını önemsiyoruz. Okulumuzun bunu sağladığını ve hastalarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırdığını görmekten mutlu oluyoruz. Bu başarı yalnızca bir kişi ve kurumun değildir. Kamu Hastaneler Birliği yapabileceği ne varsa yapıyor, Kütahya Belediyemiz hastalarımızı şehirden okula taşıyor. Okulun ihtiyacı olan eğitim malzemeleri Kütahya sanayisinden karşılanıyor. Hastalarımızın yemeklerini ofislerine kadar gönüllü taşıyan arkadaşlarımız var. Üniversite hocalarımız en değerli zamanlarını ayırıyor. Fayda üretmede gönül birliği sağlamış bir ekibiz. Ümidim odur ki diğer kronik hastalıklar için de benzer okullar açabilelim.” Proje koordinatörü Doç. Dr. Sibel Canbaz Kabay yaptığı açıklamada “MS hastaları ve MS hastası olmayanlarda da MS farkındalığı oluşturabilmek adına “sosyal sorumluluk projesi” olan hasta okulumuzun yüzleri gülümsettiğini görmek en büyük gayemizdi. Daha çok hastamıza ulaşmak, MS’i hastane dışı ortamda da tanımalarını sağlamak adına çalışmalarımız hızla devam edecektir” diyerek hasta okulunun umut vermeye devam edeceğini belirtti.  Gönüllülük esası ile çalışan MS Eğitim Okulu ekibi kadrosu her geçen gün artıyor. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Osman Şan, Proje Koordinatörü Doç.Dr. Sibel Canbaz Kabay, Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Işık, Psikolog Esma Kiraz, Resim dersimiz için Yrd. Doç.Dr. Birnaz Er, Seramik dersimiz için Öğr.Grv. Fikret Aydoğdu, Ebru dersimiz için Yrd. Doç.Dr. Pınar Yazkaç, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon için Yrd.Doç.Dr. Meltem Işıntaş Arık, Beden Eğitimi ve sportif aktiviteler için Öğr.Grv. Şule Bişgin, Ağız Diş Sağlığı için Yrd.Doç. Dr. Müjgan Güngör Hatipoğlu ve Yrd.Doç.Dr. Hasan Hatipoğlu, Fotoğrafçılık için Yrd.Doç. Dr. Faik YAYLAK, Yrd.Doç.Dr. Müjgan HATİPOĞLU, Av. Oğuz Avseven, Müzik için Beste Melis Turfan, Seyahat ve Konaklama Uğur Ceylan, Sekreter Gökhan Aydın, Hemşire Hacer Dumanlar ve Sevilay Özgeriş Aysu görev yapmaktadır.
Temel Yaşam Desteği
Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından  "Temel Yaşam Desteği Hayat Kurtarır" konulu eğitim fakültemiz öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Eğitimci Uzman Dr.Mesut KARACA tarafından gerçekleştirilen sunuma öğrencilerin ilgisi yoğundu. Dr.Mesut KARACA eğitimlerin bundan sonra ayda bir değişik konularda devam edeceğini söyledi.
“Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim?“
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz öğrencilerine yönelik Evlilik Öncesi Eğitimi Programı kapsamında "Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim" konulu eğitim 02-06 Mart 2015 tarihleri arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşti. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Evlilik Öncesi Eğiticisi Osman DEMİREL'in katılımıyla gerçekleşen sunuma öğrencilerin ilgilisi yoğundu.
Dumlupınar Üniversitesi Model Olmaya Devam Ediyor
  Üniversitemiz Öğrenci Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu 98 üniversitenin katıldığı Boğaziçi Çalıştayı’nda üniversitemizin projeleri büyük ilgi uyandırdı. Farklı üniversitelerden katılan öğrenci konseyi üyelerinin üniversitelerinde büyük problem olarak gördükleri zorunlu stajın çözümünün üniversitemizde olması büyük beğeni topladı. 2014-2015 Güz döneminden buyana “Girişimcilik Projeleri” kapsamında öğrencilerin stajlarını yapıyor olması diğer üniversitelere de örnek oluyor. Boğaziçi Çalıştayı’na katılan Öğrenci Temsilcisi Özgül MAZLUM; “Bu durum bizler için övünç kaynağı olmuştur. Gıpta ile baktığımız birçok üniversitenin aslında sadece markalaşmaktan ibaret olduğunu gördük ve üniversitemizde okumanın kesinlikle büyük avantaj olduğunu bir kez daha anladık. Yıllardır üniversitelerde problem haline dönüşmüş birçok uygulamanın üniversitemizde düzgün bir işleyiş halinde olduğunu söylemek durumundayım. Özellikle son dönemde uygulamaya başlanan “Girişimcilik Projeleri” büyük hayranlık uyandırıyor. Zorunlu stajın bulunduğu üniversiteler bizlerden aldıkları bilgiler doğrultusunda kendi üniversitelerinde de aynı projeleri uygulamak istediklerini söylemeleri bizleri çok onurlandırdı. Bizlere bu şansı sağlayan üniversite büyüklerimize başta Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman ŞAN olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz.”
Artwin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kırdar: “Sıkılmadan, Daralmadan Çalışmak Gerekiyor“
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Bölge sanayi oryantasyonu kapsamında ARTWİN Firması öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Seminere öğrencilerin ilgisi yoğundu. Etkinliğe katılan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih KIRDAR firma hakkında bilgiler vererek deneyimlerini aktardı. ARTWİN Yönetim Kurulu Başkanı Fatih KIRDAR konuşmasında şunları söyledi: "Sıkılmadan, daralmadan çalışmak gerekiyor".
Bölge Sanayi Oryantasyonunda Süleymanoğlu Grubu
  Bölge sanayi oryantasyonu kapsamında SÜLEYMANOĞLU Grubu öğrencilerle buluştu. Seminere öğrencilerin ilgisi yoğundu. Etkinliğe katılan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TELLİ, Genel Müdür Ali ÖZTÜRK, Kütahya Kimya Genel Müdürü Hakan EKİCİ ve Ar-Ge Uzmanı Yasemin Kevser ÖZEL firma hakkında bilgi verdiler. Burada olmalarını sağlayan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Osman ŞAN'a teşekkürlerini iletti.
Kros Fabrika Müdürü OKAN Yılmaz: “Parlayan Yıldız Olursanız Size Bakışımız Değişir“
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Bölge sanayi oryantasyonu kapsamında KROS yöneticileri öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Seminere öğrencilerin ilgisi yoğundu. Etkinliğe katılan Fabrika Müdürü Okan YILMAZ firma hakkında bilgiler vererek deneyimlerini aktardı. KROS Fabrika Müdürü Okan YILMAZ konuşmasında şunları söyledi: "Sizler çok şanslısınız. Bizlerle hiçbir sanayici gelip konuşmadı. Kendinizi doğru ifade etmeyi bilmelisiniz. Hiçbir zaman hiçbir şekilde ve hiçbir kimse karşısında kabullenen birisi pozisyonunda olmamanız gerek. Sorgulayan pozisyonda olmanız gerekir. Sorgulayan pozisyonda olmak demek, asi olmak demek, başkaldıran olmak demek, düzeni bozmaya çalışan demek anlamına gelmiyor. Sorgulayan pozisyonda olmak demek, size verilen görevi anlamaya çalışan demek. Anladığınız şeydi daha iyi yaparsınız, daha doğru yaparsınız, geliştirerek yaparsanız faydası olur. Size de olur çalıştığınız kurumada, parlayan yıldız olursunuz. Parlayan yıldızsanız size bakışımız değişir. Kendinize koyabileceğiniz her türlü niteliği koyun, kendinizi hazırlayın".
Staj Bir Avantaj
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölge Sanayi Oryantasyonunda Nursan Kablo Donanımları San.Tic.A.Ş. yöneticileri bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Nursan İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru ÖZ, Proje Direktörü Çağatay ÜSTÜNDAĞ, Ar-Ge Departman Sorumlusu Bünyamin KAYA ve İnsan Kaynakları Uzmanı Güliz BAŞKAYA firmaları ve kendi alanlarıyla ilgili bilgiler vererek öğrencilere kendi sektörlerinde işe atılmada hangi nitelikleri taşıması gerektiği konusuna değindiler. NURSAN'ın işe alma ve takım arkadaşlığı konusundaki deneyimlerini aktardılar. Doğru staj yapmanın önemine dikkat çeken Ar-Ge Yöneticisi Bünyamin KAYA şunları söyledi: Staj bir avantaj, stajı doğru yaptığınızda kafanızda bir takım gerçeklerin canlanmasında ve iş arzının belirlenmesinde doğru bir adres bulduğunuzda çok faydalı oluyor. Nursan Kablo bu adreslerden biridir bazılarınız için.  Nursan Kablo bir grup şirketidir. Bulgaristan ve Romanya'da fabrikalarımız, Kocaeli ve Gebze'de şirketlerimiz var.
İşinize Ne Kadar Sarılırsanız O Kadar Başarılı Olursunuz
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölge Sanayi Oryantasyonu kapsamında Kütahya Porseleni öğrencilerle buluşturdu. Kütahya Porselen İnsan Kaynakları Alan Lideri Aysun İSTANBULLUOĞLU, Güral Makine Fabrika Müdürü Serhat AYDIN, Ar-Ge Yöneticisi Nermin KUŞÇU, Elektrik Bakım Alan Lideri Taner KÜÇÜK ve Grafik  Sorumlusu Ersin ERDİNÇ  firmaları hakkında bilgiler vererek öğrencilere kendi sektörlerinde işe atılmada hangi nitelikleri taşımaları gerektiği konusuna değindiler. Kütahya Porselen İnsan Kaynakları Alan Lideri Aysun İSTANBULLUOĞLU, etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ve Prof.Dr.Osman ŞAN'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Proje odaklı bizimle birlikte proje yapacak arkadaşlarımızı seçeceğiz, daha önce uzun süreli 3 ay gibi bir stajerimiz olmuştu, stajı bittiğinde biz onunla yolumuza devam ettik" dedi. Makina Fabrika Müdürü Serhat AYDIN,  Mühendisliğin takım oyunu gibi oynansa da, bireysel faktörler ön planda olan bir çalışma olduğunu söyledi. Ar-Ge Yöneticisi Nermin KUŞÇU ise konuşmasında şunları söyledi, " Yeni bir sayfa açacaksınız öğrencilik hayatıyla iş hayatı tamamen farklı. İdealisttiniz realist olacaksınız. Çünkü idealiniz çok farklı fabrika ortamına girince gerçekleri gördükten sonra çok farklı bir çizginiz olacak. O yüzden bu gerçekten size bağlı. İşe başladıktan sonra çok fazla beklentiniz olmayacak. İşinize ne kadar sarılırsanız, ne kadar çabuk öğrenmeye çalışırsanız, ne kadar çok radikal şeyleri öğrenirsiniz ve bunları yapabilirseniz daha başarılı olacaksınız. Bunu zaman gösterecek. Sunulmuş alternatiflerden yararlanmanız lazım" dedi.
Hürok İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Soluk: “Dpü-sanayi İşbirliğinde Güzel İlişkiler Geliştiriliyor”
Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölge Sanayi Oryantasyonunda HÜROK İnş.Mermer ve Lastik San.Tic.Lmt.Şti öğrencilerle buluşturdu. HÜROK İnsan Kaynakları Müdürü Kübra SOLUK ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Ceyda YILMAZ firmaları hakkında bilgiler vererek öğrencilere kendi sektörlerinde işe atılmada hangi nitelikleri taşıması gerektiği konusuna değindi. HÜROK İnsan Kaynakları Sorumlusu Ceyda YILMAZ, böyle bir bölge sanayi oryantasyonu projesinde HÜROK ailesi olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek hem zenginlik hem de işletme endüstrisinin gelişmişliği açısından Türkiye’nin önde gelen üretici ülkelerden olduğunu ifade etti. Firmalarının %99 ihracat yaparak çalıştığını söylen SOLUK, Amerika’da depo İstanbul’da Show romlarının bulunduğunu söyledi. Kübra SOLUK “Adı üstünde sorumluluk projesi ama karşımda sizi sorumlu ve birer görev adamı görüyorum. Bizi tercih eden arkadaşlarımıza birlikte   fabrikayı gezdirip formları doldururuz, diğer çalışma arkadaşları ile de tanışırsınız. Proje sayesinde güzel arkadaşlık ve dostluklar kuracağız. Biz bir aileyiz bu proje kapsamında güzel ilişkiler geliştiriliyor” dedi.
Kümaş Firması Üniversitedeki Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesine Paydaş Oldu
Bölge sanayi oryantasyonu projesi kapsamında KÜMAŞ öğrencilerle buluştu. Seminere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Mühendislik Fakültesinde düzenlenen seminerde İnsan Kaynakları Müdürü İsmail ÇETİN ve İnsan Kaynakları Uzmanı Mustafa SARIŞIN, Kümaş’ın kuruluşu, faaliyet alanları, üretim süreçleri, çalışanların demografik dağılımı ve insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi verdi. Öğrencileri iş hayatında bekleyen fırsatlar ve gelişim alanları hakkında açıklamalarda bulunuldu. Seminer soru – cevap bölümüyle sona erdi. KÜMAŞ, kendi hammadde ocaklarına sahip dünyadaki en önemli refrakter üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Sayın İsmail ÇETİN üniversitede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek bu imkanı sağlayan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman ŞAN' a teşekkürlerini iletti.  Staj sürecinin önemine değinerek İnsan Kaynakları Uzmanı Mustafa SARIŞIN’ı Üniversite – Sanayi işbirliği kapsamında yürütülen bir projede stajer olarak çalıştığı dönemde tanıdıklarını ve staj süresinin sonunda işe aldıklarını söyledi.   KÜMAŞ Genel Müdürü M. Şevket EROL ile Teknoloji ve Ar-Ge Müdürü Dr. Beyhan ÖZDEMİR seminerden sonra Prof. Dr. Osman ŞAN'ı makamında ziyaret etti. Girişimcilik ofislerini de gezen Sayın M. Şevket EROL, Prof. Dr. Osman ŞAN'dan ofislerin faaliyet alanları hakkında bilgi aldı. Girişimcilik ofislerinde çalışan öğrencileri de ziyaret ederek, insansız hava aracı projesini inceledi.    
Lav Firması Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesi Kapsamında Üniversitede Seminer Düzenledi
LAV Firması Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesi Kapsamında Üniversitede Seminer Düzenledi Kütahya’da Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında başlatılan Bölge Sanayi Oryantasyonu projesi LAV Cam Fabrikalarının faaliyetleri ile yeni bir ivme kazandı. Firmanın düzenlediği seminere öğrencilerin ilgisi yoğundu. Etkinliğe katılan LAV Cam Fabrikaları İşletme Müdürü Ümit ZOR, Teknopark Müdürleri Ayhan ERDOĞAN, Metin CENGİZ, Halil İbrahim KEMANECİ ve İnsan Kaynakları Müdürü Dr. Ahmet GÜVEN firma hakkında bilgi verdiler; LAV olarak ülkemizin geleceğine inanıyor, çağdaş uygarlıklar arasında yerini alması için üzerimizde büyük bir sorumluluk hissediyoruz. 18 yılda züccaciye cam üretim sektöründeki asırlık firmaları yakalayıp dünya 6.'sı olan firmamızda öğrendiklerimizi hem paylaşmak hem de artırmak için farklı paydaşlarla işbirliği fırsatlarını ilk değerlendiren kurum olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışında üniversitelerle projeler yürütüyoruz. Ana üretim kampüslerimizin yer aldığı Kütahya şehrimizin köklü üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi ile işbirliği fırsatını hep arzulamıştık. Sayın Prof. Dr. Osman Şan hocamızın önderliğinde şekillenen Bölge Sanayi Oryantasyonu sayesinde bunu gerçekleştirme fırsatını yakalamış bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızı LAV işletmelerinde işbaşı projeleri yaptırarak kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunurken, DPÜ bünyesindeki hocalarımızla rekabetçi gücümüzü artıracak yeniliklere imza atmayı amaçlıyoruz. Üniversite yönetiminin ve öğrencilerimizin ilgisi bizi çok heyecanlandırıyor.  “Firma Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinliği” nin ardından projeye katılmak isteyen öğrenciler ile mülakatlar yapıldı.  Firma bu mülakatları bir iş müracaatı gibi değerlendireceğini belirtti. Burada başarılı olan öğrenciler üç farklı konumda değerlendirilmektedir. Başarılı öğrenciler yıl içi staj programına alınmaktadır. Bu kapsamda çalışacak öğrencilerin haftada iki gün ders boşluğunun bulunması gerekmektedir. Öğrencinin haftada bir gün ders boşluğu olduğunda bu öğrenciler Asistan Mühendis olarak firmada değerlendirilmektedir. Öğrencinin ders boşluğu yarım gün şeklinde ise firmanın paydaş olduğu bir girişimcilik projesinde çalışması sağlanmaktadır. LAV firmasının yaptığı mülakatta başarılı olan öğrencilerimizden Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Buket ER ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencisi Damla Nur BÖLÜKBAŞI “Fakültemizin paydaş olduğu böyle bir oryantasyon sürecinde hayallerine kavuşma imkanı elde ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek şunları söylediler: Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Buket ER: Başta Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Osman ŞAN hocama, Girişimcilik kurulunun değerli üyeleri ile Koordinatörü Hülya BEYDOĞAN’a, LAV Cam Fabrikaları yetkililerine bu fırsatı yakalamama vesile olan bu etkinliği düzenleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Görmek istediğim konuma beni taşıyor olmanızın karşılığı kelimelerle anlatılamaz. Bu tarz çalışmaların devam ettiğini ve bu vesileyle birçok arkadaşımın benim yaşadığım gurur ve mutluluğu yaşayacağını umut ediyorum. Fakültemizin, Üniversitemizin, Kütahya’mızın ve ülkemizin başarılarına başarı katmak dileğimdir.” Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrencisi Damla Nur BÖLÜKBAŞI’da duygularını şu şekilde ifade etti: Son sınıf olduğum için dersler dışında çok fazla boş vaktim vardı. Bu boş vakitlerimde kendi bölümümle ilgili kendimi geliştirmek adına iş imkânları arıyordum. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum çünkü fakültemizin paydaş olduğu Bölge Sanayi Oryantasyonu bu aradığım fırsatı bana sundu. Ben de bana sunulan bu fırsatı fakültemiz ve kendi adıma en iyi şekilde değerlendireceğim. Başta fakülte dekanımız ve aynı zamanda Girişimcilik Kurulu Birimi Yöneticisi olan Prof. Dr. Osman ŞAN hocamıza ve bu projeyi destekleyen LAV Cam fabrikasına teşekkür ederim.”    
Mühendislik Fakültesi Öğrenci Temsilcisinden Dekanlık Ziyareti
Mühendislik Fakültesi Öğrenci Temsilcisinden Dekanlık Ziyareti Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Osman ŞAN fakülte öğrenci temsilcisi Özgül MAZLUM’u ofisinde kabul etti. Prof.Dr.Osman ŞAN fakültenin kurumsal kimliğinde öğrenci temsilciliğinin önemli yeri olduğunu belirterek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Fakültemiz bölge sanayisi ile işbirliğine gidiyor, fayda üretmede özellikle öğrenci arkadaşlarımıza önemli görevler düşüyor, bu noktada etkin bir iletişime ihtiyacımız var. Fakülte temsilcisine, bölüm temsilcileri ile birlikte bu noktada önemli görevler düşüyor”. Fakülte temsilcisi Özgül MAZLUM’da yaptığı değerlendirmede: “Bölüm temsilcisi arkadaşlarımla birlikte yaptığım toplantıda önceliğimizi bölümler arası sağlıklı ve sürekli iletişimi sağlamaya verdik. Biliyoruz ki başarı sağlıklı iletişimden geçer. Çözüm odaklı çalışacağız, girişimci yol haritaları oluşturacağız. Fakültemizde sosyal alanların oluşturulması noktasında Dekanlığımız ile çok yakın çalışmalarımız olacak. Her bölümden bir teknik bir de sosyal içerikli proje hedefliyoruz. Bu konuda hocalarımızın da katkı sağlayacağına inanıyoruz.”
Mühendislik Fakültesi Dekanı Yarı Zamanlı Çalışan Öğrencileri Makamında Kabul Etti
Mühendislik Fakültesi Dekanı Yarı Zamanlı Çalışan Öğrencileri Makamında Kabul Etti Dumlupınar Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Osman ŞAN, fakültemizde yarı zamanlı görev yapan öğrencileri ofisinde kabul etti. Prof.Dr.Osman ŞAN yarı zamanlı öğrencilerin fakültemizde uygulamalı girişimcilik yapacaklarını ve girişimcilikte açılan projelere destek vereceklerini bildirdi.
Led Aydınlatma İçin Akıllı Sürücü Sistemi Yarışmasında Birinci Olduk
LED Aydınlatma için Akıllı Sürücü Sistemi Yarışmasında Birinci Olduk DPÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi ve Araştırma Görevlisi olan Fırat AYDEMİR’in "LED’li Sokak Lambaları için Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı Sürücü Sistem Tasarımı" adlı projesi Marmara Tanıtım Fuarcılık Tarafından 2014 Döneminde Yürütülen 5. Led Yarışması’nda 1. oldu. Araştırma Görevlisi Fırat AYDEMİR DPÜ Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca ağırlandı. Yarışma ile ilgili kurula bilgi veren Fırat AYDEMİR konuyu şu şekilde değerlendirdi: "Aydınlatma alanında LED teknolojisinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Enerji sarfiyatlarının az oluşu ve daha uzun ömürlü olmaları LED'leri çok cazip hale getirmektedir. Yapılan LED'li armatürler bina içi aydınlatmalara ayrı bir hava katarken, sokak aydınlatmalarında kullanılan armatürler ise ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Tasarlamış olduğumuz bu sürücü sistemi ile sokak aydınlatmalarında kullanılan LED'lerin ömürlerini olabildiğince uzun tutulması hedeflenirken aynı zamanda farklı güç değerindeki armatürler için farklı sürücü tasarımlarının da önüne geçmeyi amaçladık. Tasarlanan bu akıllı sürücü sistemi sayesinde LED dostu, gelişimi ve değiştirilmesi kolay LED armatür tasarımına yeni bir boyut getirmiş olduk." Yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Tevfik BAYER, Fakültemizdeki başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu çalışmaların endüstriyel çıktılarını da görmekten mutluluk duyacağını ifade etti. Fakültemizdeki Girişimcilik Kurulunun bu kapsamda fayda üreteceğine inandığını dile getirdi. Mühendisilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman ŞAN Yönetim Kurulu adına Fırat AYDEMİR’e Teşekkür Belgesi verdi. Ayrıca Dekanlık adına plaket takdim etti.  
Gürallar Grubundan Lav Dumlupınar Üniversitesi ile Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesine Paydaş Oldu
  Gürallar Grubundan LAV Dumlupınar Üniversitesi ile Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesine Paydaş Oldu DPÜ Sosyal Sorumluluk Projeleri Biriminde açılan Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesine Gürallar Grubundan LAV paydaş oldu. Bölge Sanayi Oryantasyonu Projesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Tuğrul Baran, “DPÜ Mühendislik Fakültesi ile işbirliğimiz bu proje ile daha da hızlanıyor. Bölge sanayisinin üniversite ile yakın çalışması bir tercih değil sorumluluktur. Üniversitemizin Malzeme, Makina, Elektrik-Elektronik, Endüstri bölümlerinde okuyan öğrencilerimizi staj başta olmak üzere iş deneyimi ve Ar-Ge çalışmalarımızda daha fazla görmek istiyoruz" dedi.  Teknopark Müdürü Ayhan Erdoğan da "Öğrencilerimiz tez çalışmalarını bizim hedefimizdeki Ar-Ge konularında yapsınlar istiyoruz, birlikte daha fazla sanayi projesi üretelim istiyoruz. Çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız var, bilgi ve deneyimlerimizi birleştirelim istiyoruz" dedi.  İnsan kaynakları Müdürü Dr. Ahmet Güven de yaptığı değerlendirmede "Bu tür çalışmaların iyi organize edilmiş oryantasyon programları ile başarılacağına inanıyoruz. Üniversitemizde bu şekilde güçlü organizasyonları yapan bir birimin bulunmasından da ayrıca memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi. Daha sonra Dr. Ahmet Güven Mühendislik Fakültesi Girişimcilik Kurulu bünyesinde hazırlanan ofislerin kendilerine heyecan verdiğini belirterek Üniversitemiz bölge sanayisi odaklı projenin lojistik desteğini sağlamıştır. Bundan sonrasında sorumluluğun bir bölümü de artık bizde. Proje hedeflerini gerçekleştirme konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi."   Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan bölge sanayisi ile işbirliğine verdikleri önemi dile getirdi. “Üniversitelerin sorumluluk olarak önceliği bulundukları bölgede ekonomik, sosyal ve teknik gelişmelere destek vererek toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır. Mühendislik Fakültesinin vizyonunda sanayi paydaşlığına dayalı eğitim ve araştırma uygulaması vardır. Dinamik bir süreç olan sanayi paydaşlığında planlama; bölge sanayisi ile şekillenir, analitik düşünme ile süreçlendirilir ve sürdürülebilirlik noktasında gerekli araçların sağlanması ile uygulanır. Bu konuda altyapı çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bölge sanayisi ile oryantasyonu önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde başlatıyoruz” dedi. 
Girişimcilik Destek Programı
Mühendislik Fakültesinde Girişimcilik seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu derste başarılı olan öğrencilerimize bu yıldan itibaren KOSGEB sertifikası verilecektir. Bu konuda gerekli protokol "KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği" çerçevesinde imzalanmıştır. Gençlerimizin sertifika almalarının yanı sıra KOSGEB kredilerine müracaat edebilecekleri projeleri de üretme imkanları sunulmaktadır. Bu amaçla DPÜ Mühendislik Fakültesinde Girişimcilik Kurulu oluşturulmuş ve 12 Haziran 2014 tarihi itibariyle çalışmalara başlamıştır.   Dünyamıza ve dolayısıyla insana hizmet etmek sosyal ve teknik alanda uzman bireylerin yetişmesine ve bunların birlikte, omuz omuza ve kardeşlik bilinci ile çalışmalarına bağlıdır. Geleceğin iş dünyasında gençlerimiz bu bilinç ile yer alacaklardır. Danışmanlık ve Ofis hizmetleri projesi olan öğrencilerin hizmetindedir.   Sosyal Girişimcilik Kurulu DPÜ Mühendislik Fakültesi
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi’nin (Polonya) Maden ve Jeo-mühendislik Fakültesi ile Dpü-mühendislik Fakültesi Arasında İşbirliği Anlaşması
  WROCLAW TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’NİN (POLONYA) MADEN VE JEO-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İLE DPÜ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI   Wroclaw Teknoloji Üniversitesi’nin (Polonya)  Maden ve Jeo-Mühendislik Fakültesi ile Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin yanında, staj, ortak yüksek lisans ve doktora programları yürütmek için bir işbirliği protokolü  imzalanmıştır. Fakültemiz Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oktay ŞAHBAZ, Polonya’da “ortak diploma, yeni Erasmus+ anlaşmaları ve okulumuzun tanıtımı” amaçlı yaptığı temaslarda Gdansk Teknoloji Üniversitesi’nin davetlisi olarak Polonya Sudomie’de düzenlenen yaz okulunda 40’ın üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisine üniversitemizi tanıtmıştır. Bu toplantıda bahsi geçen üniversite ile Erasmus + Anlaşması yapmak üzere bir mutabakat sağlanmıştır. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman ŞAN, Fakültemizin yeni dönemdeki ilk uluslararası anlaşmasını Polonya’daki Wroclaw Teknoloji Üniversitesi ile yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi: Üniversiteler evrensel değerlerin işlendiği yerlerdir, bu kapsamda Fakültemiz hem bilimsel hem de kültürel anlamda uluslararası işbirliğine önem vermektedir. Öğretim üyelerimizin bu bilinç ile gösterdikleri çabalardan dolayı mutluluk duymaktayız. Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörü görevini de yürüten Yrd.Doç.Dr. Oktay ŞAHBAZ,   buradaki görüşmelerin devamında Krakow’da bulunan AGH üniversitesi ile ortak yüksek lisans ve doktora programı açmak amacıyla çalışmalara başlanılmasının, AGH üniversitesiyle ortak seminer ve sempozyumlar düzenlemek üzere çalışmalar yapılmasının da kararlaştırıldığını belirtmiştir.    
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından İşbirliği Ziyareti
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığında yapılan toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi GÜRAL, Meclis Başkanı İsmet ÖZOTRAÇ, Genel Sekreter Salih Nafi ALIÇ ve KÜTSO yönetim kurulu üyeleri ile Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Osman ŞAN ve fakültemizin değerli akademisyenleri katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral oda faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi ve Mühendislik Fakültesi ile işbirliği hakkında beklentilerini dile getirdi. Sayın Güral konuşmasında; mühendislik eğitiminde uygulamalar konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, yeni kurulan Girişimcilik Kurulu Biriminin kendilerini heyecanlandırdığını, bu konuda üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye istekli olduklarına değindi. Daha sonra Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman ŞAN, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunlar söyledi: Üniversitelerin Anadolunun her bir şehrinde kurulmasının altındaki sebebinin yalnızca eğitim-öğretim olmadığı, aynı zamanda o şehrin ekonomik ve kültürel zenginliğini arttıracak çalışmaları yapmak gibi görev ve sorumluluğunun da bulunduğunu ifade etti. Bizler üzerimizdeki bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bu amaçla altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladık, bundan sonra şehirdeki kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak üzere yol haritalarını hazırlıyoruz, bu kapsamda bugünkü ziyarete büyük önem vermekteyiz. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri ile beraber Üniversite Konuk Evinde yenilen yemekten sonra en kısa zamanda çalışmalara başlanması kararlaştırılarak ziyaret sona erdi.
Topraksız Tarım
Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Yrd.Doç.Dr.Abdullah Keçeciler danışmanlığında tasarlayıp uyguladığı Topraksız Sera Projesi çalışmaları devam ekmektedir. Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde yapılan çalışmalarla ilgili sunumu buradan indirebilirsiniz.
Güneş Enerjisi ile Çalışan Otomobil
Teorik bilgilerin pratiğe döküldüğü, ekip çalışmasının öğrenildiği, yarış heyecanının sonuna kadar hissedildiği, başta Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimleri Mühendisliği öğrencileri olmak üzere üniversitemizdeki tüm bölümlerden öğrencilerin katılım gösterebildiği projemiz yeni hedefleriyle önümüzdeki yarışlara tüm gücüyle hazırlanmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
1992 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümleri ile öğretime başlamış, sonraki yıllarda ise Seramik, Elektrik-Elektronik ve Maden Mühendisliği bölümlerine öğrenci alınmış ve fakülte ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Ayrıca Fakültemizde;1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ise Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrenci almaya başlamıştır. Fakültede Elektrik-Elektronik, İnşaat, Maden, Seramik, Endüstri, Makine, Bilgisayar ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde laboratuarlar  hizmet vermekte olup,geliştirilmesi yönünde çalışmalar hızla devam etmektedir. Bölüm laboratuarları dışında Fakülte bünyesinde, bütün bölümlerin ortak olarak kullandıkları bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca 5700 metrekarelik 8 adet laboratuar ve atölye binası hizmettedir.  Mühendislik Fakültesi, dekanlık bloğu dışında 4 bloktan oluşmaktadır: A- Blokta, Makina ve Endüstri Mühendisliği bölümleri anfi,derslik ve öğretim elemanları odaları yer almakta olup, bu blokta 2 anfi, 10 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Konferans salonu, 1 cad-cam labotuarı, 1 yöneylem laboratuarı bulunmaktadır. B- Blokta, Maden ve Jeoloji Mühendisliği bölümleri anfi,derslik ve öğretim elemanları odaları yer almakta olup, bu blokta 21 derslik, 1 Bilgisayar Laboratuarı, 1 Jeoloji LAboratuarı bulunmaktadır. C- Blokta, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri anfi,derslik ve öğretim elemanları odaları yer almakta olup, bu blokta 4 anfi, 6 derslik ve 6 Laboratuar bulunmaktadır. D- Blokta, Seramik ve İnşaat Mühendisliği bölümleri anfi,derslik ve öğretim elemanları odaları yer almakta olup, bu blokta 2 anfi, 20 derslik bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde bulunan her bölüme ait birer laboratuar yanında ortak kullanımda 1 adet 50 kişilik bilgisayar laboratuarı, Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde 30 kişilik Yöneylem Bilgisayar Laboratuarı, Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde 12 kişilik Cad-Cam laboratuarı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  bünyesinde 30 kişilik bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. 
Etkinlikler
12
Haziran
Mezuniyet Töreni
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ PROGRAM   SAAT                   PROGRAM 14.30                    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 14.32                    DPÜ Tanıtım videosu 14.40                    Mühendislik Fakültesi Dekanı’nın konuşması 14.43                    Mezun Öğrenciler Adına Özgül Mazlum’un konuşması 14.45                    Mezun Öğrenciler Adına Çağlar Karakaşlı’nın konuşması 14.50                    Tekno-girişim ile ilgili Öğrencilere Ödüllerinin Verilmesi                                (Ödül Rektör Bey tarafından verilecektir)   15.00                    KÜTSO Yönetim Kurulu’na Sanayi Oryantasyon Projesi için                              teşekkür belgesi verilmesi                                   15.05                    Sanayi Oryantasyon Projesi’ne destek veren şirketlere                             teşekkür belgelerinin verilmesi                                (8 grupta şirketler çağırılarak ödüller verilecektir) 15.40                    Mühendislik Yemini Okunması 15.45                    Mezun olan öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi                             *İnşaat Mühendisliği Bölümü                             *Makine Mühendisliği Bölümü                             *Maden Mühendisliği Bölümü                             *Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü                             *Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü                             *Endüstri Mühendisliği Bölümü                             *Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                             *Jeoloji Mühendisliği Bölümü 16.15                    Müzik Şöleni  
Duyurular
Haberler