Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. İ. Göktay EDİZ

Dekan

 

Doç. Dr. Celal YAŞAR

Dekan Yardımcısı

 

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

Dekan Yardımcısı

İsmail Göktay Ediz

Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
0 (274) 265 20 31
goktay.ediz@dpu.edu.tr

Celal Yaşar

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi/Bilgisayar Bilimleri ABD Bşk. V.

Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4003-4260)
celal.yasar@dpu.edu.tr

Uğur Dağdeviren

Dr. Öğr. Üyesi

Dekan Yardımcısı

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
0 (274) 443 41 46 (4146-4005)
0 (274) 443 (4146-4005)
ugur.dagdeviren@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, Pazartesi