Öğrenci Değişim Programları

 

Fakülte Koordinatörleri

Erasmus Programı

Farabi Programı

Mevlana Programı

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

Doç.Dr. Celal YAŞAR

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

 

Bölüm Adı

Erasmus Programı

Farabi Programı

Mevlana Programı

 

İnşaat Mühendisliği

Koordinatörleri

Dr.Öğr.Üyesi Evren SEYREK

Dr.Öğr.Üyesi Burak KAYMAK

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah DEMİR

 

Makine Mühendisliği

Koordinatörleri

Dr.Öğr.Üyesi Ümran ERÇETİN

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Donat YILDIZAY

Doç.Dr. Nimeti DÖNER

Makine Mühendisliği Koordinatör Yardımcıları

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ERBAŞ

Arş.Gör.Dr. Kemal Cem KÖSE

Arş.Gör. Halit ARAT

 

Maden Mühendisliği

Koordinatörleri

Prof.Dr. Cengiz KARAGÜZEL

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR

Maden Mühendisliği Koordinatör Yardımcıları

Arş.Gör.Dr. Özer ÖREN

Arş. Gör. Mehmet ÖZDEMİR

Arş.Gör. Sevgi KARACA

 

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Koordinatörleri

Doç.Dr. Rasim CEYLANTEKİN

Prof.Dr. Veli UZ

Doç.Dr. Güray KAYA

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Koordinatör Yardımcıları

Arş.Gör. Sinem AKSAN

Arş.Gör. Fuat ÇELİK

Arş.Gör. Pelin Çağım TOKAT BİRGİN

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Koordinatörleri

Prof.Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU

Prof.Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa NAMDAR

Elektrik Elektronik Mühendisliği Koordinatör Yardımcıları

Arş.Gör.İnci UMAKOĞLU

rş.Gör. Kazım EVECAN

Arş.Gör. Yunus SERT

 

Endüstri Mühendisliği Koordinatörleri

Dr.Öğr.Üyesi Kerem CİDDİ

Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman YILDIZ

Dr.Öğr.Üyesi Kerem CİDDİ

 

Bilgisayar Mühendisliği

Koordinatörleri  

Dr.Öğr.Üyesi Durmuş ÖZDEMİR

Dr.Öğr.Üyesi Muammer AKÇAY

Dr.Öğr.Üyesi Hasan TEMURTAŞ

Bilgisayar Mühendisliği Koordinatör Yardımcıları

Arş.Gör. Soydan SERTTAŞ

Arş.Gör. Pınar ÖZEN

Arş.Gör. Pınar ÖZEN

 

Jeoloji Mühendisliği Koordinatörleri

Doç.Dr. M. Serkan AKKİRAZDr.Öğr.Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ÖZBURAN

Jeoloji Mühendisliği Koordinatör Yardımcıları

Arş.Gör. Enes ZENGİN

Arş.Gör. Ali Samet ÖNGEN

Arş.Gör. S. Duygu DURAK

Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, Çarşamba