Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

2018 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
Güncellenmektedir!

 

2017 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
Güncellenmektedir!

 

2016 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
Güncellenmektedir!

 

2015 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
Güncellenmektedir!

 

2014 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
 • Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU

-Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı

-Kompakt C-Bandı Edfa Tasarımı ve Prototiplemesi

 • Prof.Dr.Ahmet AYDIN

Ege Bölgesi Leonarditlerinden Hümik Asit Üretiminin Araştırılması

 • Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ

Nanokritalin Vanadyum Oksit Tozlarının (V205) Hidrotermal Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Doç.Dr.Veli UZ

Asiküler Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi

 • Doç.Dr.İsmet ÇELİK

-İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı,İmalatı ve Uygulamaları

 • Doç.Dr.M.Ali EBEOĞLU

Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı Led Sürücü Sistem Tasarımı

 • Doç.Dr.Önder UYSAL

Maden İşletmelerindeki Patlamalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Doç.Dr.Hamdi AKÇAKOCA

Açık Maden Ocağı Patlamalarında Farklı Sıkılma Malzemesi Kulanımının Patlatma Verimliliğine Etkisi

 • Doç.Dr.Önder UYSAL

Toz Metalurjisi Yönetimiyle Mg Nano B4C ve B Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.Mustafa TUNCER

-Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTi03 Oluşumu

-Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları (V205) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÖZBURHAN

Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Ali İSSİ

Harabebezikan Höyüğü (Şanlurfa/Türkiye) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.Hilmi YURDAKUL

Seramik Metal Jeolojik ve Eletronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.Sami DÖVEN

Riskli Yapı Tespiti Kapsamında Yığma Bina Analizi İçin Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Asım Gökhan YETKİN

Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri

 

2013 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
 • Prof.Dr.Osman ŞAN

Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi

 • Yrd.Doç.Dr.Uğur DEMİR

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması: Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması

 • Yrd.Doç.Dr.Levent URTEKİN

Alüminyum (AL 6061) ve Titanyum (Tİ-6AL-V) Alaşımlarının Kalıplaşması Parametlerin Araştırılması

 • Yrd.Doç.Dr.Sunay BEYHAN

Yeraltı Ocak Suyunun Kayaçların Mekanik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Oğuz ARSLAN

Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünün Kurutma Sistemlerinde Kullanımının Araştırılması

 • Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman ÜNSAL

Elektromanyetik Kirlilik Ölçümlü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Yrd.Doç.Dr.Şafak KIRIŞ

Çok Amaçlı Sınav Programı Hazırlama Problemi İçin Karar Destek Sistemi Tasarlanması ve Geliştirilmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Oktay ŞAHBAZ

Linyitlerin Mikrodalga İle Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi İle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

 • Yrd.Doç.Dr.Abdullah KEÇECİLER

Mobil Enerji İstasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.M.Faruk EBEOĞLUGİL

Sol-Jel Tekniği Kullanılarak Nadir Toprak Katkılı Kurşun Magnezyum Niyobat Ferroelektrik Seramik Kapasitörlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi

 

2012 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
 • Prof.Dr.Osman ŞAN

Toz Metal Katkısı İle Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması

 • Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM

Dın 115CRV3 Çeliğinin; Isıl İşlemli ve Tin ve CRN İle Kaplamalı Üretilen Kesici Uçların, Mikroyapı Karakterizasyonu

 • Doç.Dr.Ali UÇAR

Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Doç.Dr.Hamdi Melih SARAOĞLU

Duyguların (mutluluk, kaygı, depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi

 • Doç.Dr.Mustafa AYDIN

Nano ve Mikro Partikül Takviyeli Polimerlerin Ekstruzyonla Üretilmesi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

 • Doç.Dr.Cengiz KARAGÜZEL

Yüksek Kül İçerikli GLİ Tunçbilek Linyitlerinin Kuru Yöntemler İle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

 • Doç.Dr.Muhammet DÖNMEZ

Yaşadığı Ortama Eklenen Farklı Konsantrasyonlardaki Sodyum Siyanür (NaCN)'ün Cyprinus Carpio Dokularında Bazı Enzim Aktivitelerine Yaptığı Değişikliklerin Araştırması

 • Yrd.Doç.Dr.Ayhan GÜN

Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Ara Yüz Programı Kullanılarak Uygulanması

 • Yrd.Doç.Dr.Eyüp GÜLBANDILAR

Eğitim Amaçlı Prototip Bir CNC Freze Tezgahının Tasarımı ve İmalatı

 • Yrd.Doç.Dr,.Eda TAŞÇI

Puzolanan Yüzey Özelliklerinin Çimento Hidratasyonuna Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZGÜR

Düşük Sıcaklıkta Mullit/Zr02 Kompozit Üretimi

 • Yrd.Doç.Dr.Evren SEYREK

Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkisi

 • Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ERBAŞ

Kütahya'da Termik Santrallerde Kullanılan Düşük Kaliteli Linyitlerin Yanma Sorunlarının Araştırılması ve Temiz-Verimli Enerji Eldesi İçin Akışkan Yataklı Kombine Çevrim Santrali Tasarımı

 • Yrd.Doç.Dr.İsmet ÇELİK

Palet Yakıt Üretim Sistemi Ve İmalatı

 • Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman ÜNSAL

Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Deniz İBİLİOĞLU

İncesu (Isparta KD'su) Dolaylarında Yüzeylenen Tersiyer İstifin Mikropaleontolojik İncelenmesi ve Paleoortamsal Yorumu

 • Yrd.Doç.Dr.Gıyasettin ÖZCAN

Cuda Tabanlı Grafik İşlemci Kullanarak Veri İşleme ve Analiz Sürecinin Hızlandırılması

 • Yrd.Doç.Dr.Mehmet ŞENEL

Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesi, Darbe Mukavemetlerinin Araştırılması ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan ÇANAKOĞLU

Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı

 • Yrd.Dç.Dr.Asım Gökhan YETKİN

Yarıklı Yapı Kullanarak Motor Nüve Tasarımı Uygulaması

 • Yrd.Doç.Dr.Yılmaz ASLAN

PLC İle Bulanık Mantık Temelli Optimizasyon Sistemi Modellemesi

 • Yrd.Doç.Dr.Rasim CEYLANTEKİN

Geleneksel Hammaddeleri Kullanarak Ekonomik Siaıon Tozunun Üretilmesi

 • Arş.Gör.Dr.Kadir VARDAR

Adalıne Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi

 

2011 Yılında Yürütülen BAP Projeleri
 • Prof.Dr.Ahmet AYDIN

Kütahya-Gediz Kömürlerinin Elektron Transferi Yöntemile Kükürdünün Uzaklaştırılması

 • Doç.Dr.Rahmi ÜNAL

Gaz Atomizasyon Yönteminde Yüksek Verimli Nozul'un Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CDF) İle Modellenmesi, Tasarımı ve İmalatı

 • Doç.Dr.Ahmet YILDIZ

Değme Metrik Manifoldlar Üzerinde Bazı Araştırmalar

 • Yrd.Doç.Dr.Cafer ÖZKUL

Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Gürsel YANIK

Kınık Köyü (Kütahya) Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi

Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, Cumartesi