Akademik Kadro

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Telefon E-Posta
Prof.Dr. Mehmet Uğur TOPRAK 0 274 4434136 mugur.toprak@dpu.edu.tr
Prof.Dr. M. Çağatay KARABÖRK 0 274 4434130 mcagatay.karabork@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Uğur DAĞDEVİREN* 0 274 4434146 ugur.dagdeviren@dpu.edu.tr
Doç. Dr. Abdullah DEMİR 0 274 4434140 abdullah.demir@dpu.edu.tr
Doç. Dr. Evren SEYREK 0 274 4434141 evren.seyrek@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Polat YALINIZ 0 274 4434134 polat.yaliniz@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Yaşar VİTOŞOĞLU 0 274 4434133 yasar.vitosoglu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi M. Haluk SARAÇOĞLU 0 274 4434142 mhaluk.saracoglu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Burak KAYMAK 0 274 4434144 burak.kaymak@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Tayfun ŞENGÜL 0 274 4434145 tayfun.sengul@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan GÜÇLÜ 0 274 4434148 gokhan.guclu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Fethullah USLU 0 274 4434149 fethullah.uslu@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Tevfik ULUÇAY 0 274 4434147 tevfik.ulucay@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ahmet ÖZCAN 0 274 4434150 ahmet.ozcan1@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Sefa UZUN - -

* Bölüm Başkanı

Makina Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Telefon E-Posta
Prof.Dr. Ramazan KÖSE* 0 274 4434170  ramazan.kose@dpu.edu.tr
Prof.Dr. M.Arif ÖZGÜR 0 274 4434176 arif.ozgur@dpu.edu.tr
Prof.Dr. İsmet ÇELİK 0 274 4434178 ismet.celik@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Özer AYDIN 0 274 4434173 ozer.aydin@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Hilmi YURDAKUL 0 274 4434196 hilmi.yurdakul@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Oğuzhan ERBAŞ 0 274 4434181 oguzhan.erbas@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Nafiz YAŞAR 0 274 443 nafiz.yasar@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Agah AYGAHOĞLU 0 274 4434184 agah.aygahoglu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ümran ERÇETİN 0 274 4434185 umran.ercetin@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa GÜLEŞEN 0 274 4434186 mustafa.gulesen@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hasan Donat YILDIZAY 0 274 4434182 hasan.yildizay@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Feridun KARAKOÇ 0 274 4434174 feridun.karakoc@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Kemal Cem KÖSE 0 274 4434190 kcem.kose@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Halit ARAT 0 274 4434189 halit.arat@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Melih CANLIDİNÇ 0 274 4434191 melih.canlidinc@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Oğuz Ozan YOLCAN 0 274 4434188 oguzozan.yolcan@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ahmet DAYANÇ 0 274 4434192 ahmet.dayanc@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Kaan Can AKBABA 0 274 4434197 kaan.akbaba@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Mehmet Enes ERSÖZ 0 274 4434198 mehmet.ersoz@dpu.edu.tr

* Bölüm Başkanı

Maden Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Telefon E-Posta
Prof.Dr. Ali UÇAR* 0 274 4434090  ali.ucar@dpu.edu.tr
Prof.Dr. İ.Göktay EDİZ 0 274 4434085 goktay.ediz@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Kaan ERARSLAN 0 274 4434087 kaan.erarslan@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Cem ŞENSÖĞÜT 0 274 4434088 cem.sensogut@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Önder UYSAL 0 274 4434089 onder.uysal@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Hakan AYKUL 0 274 4434091 hakan.aykul@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Cengiz KARAGÜZEL 0 274 4434092 cengiz.karaguzel@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Nezahat EDİZ 0 274 4434093 nezahat.ediz@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Yaşar KASAP 0 274 4434094 yasar.kasap@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Oktay ŞAHBAZ 0 274 4434095 oktay.sahbaz@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Özer ÖREN 0 274 4434101 ozer.oren@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Sunay BEYHAN 0 274 4434096 sunay.beyhan@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Necmettin ÇETİN 0 274 4434097 necmettin.cetin@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Şahin YUVKA 0 274 4434098 sahin.yuvka@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR 0 274 4434083 ugur.demir@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ömer CANIEREN 0 274 4434102 omer.canieren@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖZDEMİR 0 274 4434104 mehmet.ozdemir@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ahmet ÖZGÜR 0 274 4434103 ahmet.ozgur@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Sevgi KARACA 0 274 4434105 sevgi.karaca@dpu.edu.tr

* Bölüm Başkanı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Telefon E-Posta
Prof.Dr. Güray KAYA 0 274 4434281 guray.kaya@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Osman ŞAN 0 274 4434277 osman.san@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Hasan GÖÇMEZ 0 274 4434278 hasan.gocmez@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Veli UZ 0 274 4434279 veli.uz@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Cem ÖZGÜR 0 274 4434280 cem.ozgur@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Mustafa TUNCER 0 274 4434273 mustafa.tuncer@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Rasim CEYLANTEKİN 0 274 4434283 rasim.ceylantekin@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Ali İSSİ 0 274 4434284 ali.issi@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Eda TAŞÇI 0 274 4434285 eda.tasci@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Arife YURDAKUL 0 274 4434275 arife.yurdakul@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Hediye AYDIN 0 274 4434274 hediye.aydin@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hülya BİÇER 0 274 4434288 hulya.bicer@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Büşra GÜNHAN 0 274 4434290 busra.gunhan@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Pelin Çağım TOKAT BİRGİN 0 274 4434291 pelincagim.tokat@dpu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Sinem AKSAN 0 274 4434289 sinem.aksan@dpu.edu.tr

* Bölüm Başkanı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof.Dr. H.Melih SARAOĞLU 0 274 4434217 hmelih.saraoglu@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Yılmaz ASLAN* 0 274 4434209 yilmaz.aslan@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Abdurrahman ÜNSAL 0 274 4434219 unsal@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Celal YAŞAR 0 274 4434220 celal.yasar@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Serdar ÖZYÖN 0 274 4434231 serdar.ozyon@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Burhanettin DURMUŞ 0 274 4434223 burhanettin.durmus@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa NAMDAR 0 274 4434226 mustafa.namdar@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi A.İhsan ÇANAKOĞLU 0 274 4434221 aihsan.canakoglu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ayhan GÜN 0 274 4434222 ayhan.gun@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Kadir VARDAR 0 274 4434213 kadir.vardar@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ 0 274 4434214 bahadir.hicdurmaz@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi M.Murat TEZCAN 0 274 4434227 murat.tezcan@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Ertaç DURAK 0 274 4434230 fertac.durak@dpu.edu.tr 
Dr.Öğr.Üyesi Evin Şahin SADIK 0 274 4434233 evin.sahin@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Yunus Emre YAĞAN 0 274 4434236 yunusemre.yagan@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Yunus SERT 0 274 4434235 yunus.sert@dpu.edu.tr
Arş.Gör. İnci UMAKOĞLU 0 274 4434237 inci.umakoglu@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Aybüke ÜNLÜ 0 274 4434234 aybuke.unlu@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Gökhan ŞAHİN 0 274 4434239 gokhan.sahin1@dpu.edu.tr

* Bölüm Başkanı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah KEÇECİLER* 0 274 4434302 abdullah.kececiler@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Şafak KIRIŞ 0 274 4434305 safak.kiris@dpu.edu.tr
Doç.Dr. İhsan EROZAN 0 274 4434309 ihsan.erozan@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Derya DELİKTAŞ 0 274 4434310 derya.deliktas@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Kerem CİDDİ 0 274 4434304 kerem.ciddi@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman YILDIZ 0 274 4434303 abdurrahman.yildiz@dpu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Özgür Cem IŞIK 0 274 4434314 ozgurcem.isik@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Bahadır YÖRÜR 0 274 4434312 bahadir.yorur@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Büşra TUTUMLU 0 274 4434315 busra.tutumlu@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Merve ŞİŞCİ (35. Madde ile Görevli) - -

* Bölüm Başkanı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Doç.Dr. Gürcan YAVUZ 0 274 4434261 gurcan.yavuz@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Hasan TEMURTAŞ 0 274 4434259 hasan.temurtas@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Durmuş ÖZDEMİR 0274 4434253 durmus.ozdemir@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Soydan SERTTAŞ* 0 274 4434263 soydan.serttas@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Muammer AKÇAY 0 274 4434257 muammer.akcay@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Fırat AYDEMİR 0 274 4434254 firat.aydemir@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÖZEN 0 274 4434262 pinar.ozen@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Nagihan YAĞMUR 0 274 4434266 nagehan.yagmur@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Safa DÖRTERLER 0 274 4434267 safa.dorterler@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Seyfullah ARSLAN 0 274 4434268 seyfullah.arslan@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Hatem DUMLU 0 274 4434264 hatem.dumlu@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Mehmet Ali DURSUN 0 274 4434269 mehmet.dursun@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Rabia UYAR 0 274 4434265 rabia.uyar@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Emine DENİZ 0 274 4434260 emine.deniz@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Gülistan ÇOLAK 0 274 4434258 gulistan.colak@dpu.edu.tr

* Bölüm Başkanı

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof.Dr. Hüseyin KARAKUŞ* 0 274 4434359 huseyin.karakus@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Zeynal A. ERGÜLER 0 274 4434350 zeynal.erguler@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Gürsel YANIK 0 274 4434357 gursel.yanik@dpu.edu.tr
Prof.Dr. M. Serkan AKKİRAZ 0 274 4434356 mserkan.akkiraz@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Cafer ÖZKUL 0 274 4434358 cafer.ozkul@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Güzide KALYONCU ERGÜLER 0 274 4434360 guzide.erguler@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ÖZBURAN 0 274 4434353 muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK 0 274 4434363 mehmet.demirbilek@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Deniz İBİLİOĞLU 0 274 4434362 deniz.ibilioglu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Hatice DURMUŞ 0 274 4434354 hatice.durmus@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Tacit KÜLAH 0274 4434364 tacit.kulah@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ersel GÖZ 0 274 4434365 ersel.goz@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi S.Duygu DURAK 0 274 4434369 duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi R.Uğur ACAR 0 274 4434368 recep.uguracar@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ali Samet ÖNGEN 0 274 4434371 ali.öngen@dpu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. İrem AKSOY 0 274 4434366 irem.arat@dpu.edu.tr
* Bölüm Başkanı

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Dr.Öğr.Üyesi Şerif Ali SADIK 0 274 4434330 serifali.sadik@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Ebru EFEOĞLU 0 274 4434331 ebru.efeoglu@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem BAKIR 0 274 4434332 cigdem.bakir@dpu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Göksu Zekiye ÖZEN 0 274 4434333 goksu.ozen@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Emrullah ŞAHİN 0 274 4434336 emrullah.sahin@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Naciye Nur ARSLAN 0 274 4434334 naciye.arslan@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Merve ARSLAN 0 274 4434335 merve.arslan@dpu.edu.tr
       
       
       
       
       
       
Son Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, Pazartesi