Akademisyenlerimiz “Digi Rescue Me” Projesinde Çalışmalarına Başladılar.

Akademisyenlerimiz “Digi Rescue Me” Projesinde Çalışmalarına Başladılar.

Avrupa Birliği Stratejik Ortaklıklar Programı’nın Mesleki Eğitim Alanından fon almaya hak kazanan ve Madenlerde Arama Kurtarma Eğitiminin Standartlaştırılması ve Dijitalleştirilmesini amaçlayan “Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining-DigiRescueMe” projesi tüm hızıyla devam ediyor…

Projenin kabul edilmesinin hemen ardından çalışmalarına başlayan proje ekibi, proje yürütücüsü Prof. Dr. Oktay ŞAHBAZ ile birlikte öncelikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kazım UYSAL’ı ziyarette bulundular. Ziyarete Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL’de katıldılar. Ziyarette proje hakkında bilgilendirme yapan ŞAHBAZ; Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin eğitimin dijitalleşmesi alanına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek proje adımları ve hedefleri konusunda üniversite yönetimini bilgilendirdi. Projenin kabul edilmesi konusundaki mutluluklarını ifade eden Rektörümüz Sayın UYSAL; mevcuttaki projenin üniversitemize ve madencilik alanına yaratacağı faydalar konusunda görüşlerini dile getirerek proje ekibini gösterdikleri çabadan dolayı tebrik etti.    

Bir sonraki aşamada Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin etkisini artırmak amacıyla TKİ Garp Linyitleri İşletmesi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Şubat ve Mart ayları içerisinde yapılan ve GLİ İşletme Müdürü Sayın Ercan Şirin liderliğinde yapılan istişareler neticesinde TKİ’den uzmanların proje süreçlerine katkı vermesi ve GLİ’de uygulamalar yapılması noktasında anlaşmaya varıldı. Ayrıca Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’yle de İl Müdürü Sayın Ahmet Ali Artun ile de proje çalışmalarına katılım noktasında fikir telakkisinde bulunuldu.

Bilindiği kadarıyla Ulusal Ajans tarafından fonlana ilk madencilikte kurtarma konulu proje olan DigiREscueMe’nin ilk uluslararası toplantısı (TPM) 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına proje koordinatörü Prof. Dr. Oktay ŞAHBAZ başta olmak üzere, Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Önder UYSAL, Prof. Dr. Hakan AYKUL, Doç. Dr. Özer ÖREN, Dr. Öğr. Üyesi Şahin YUVKA ve Öğr. Gör. Vehbi Onur DEMİRCİLER katılırken ayrıca proje ortakları Porto Üniversitesi, Salerno Üniversitesi ve AGH Üniversitesi’nden araştırmacılar ve Balıkesir Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tümad Madencilik yetkilileri katkı sağladılar.

Proje toplantısının ilk gününde öncelikle Tümad Madencilik San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren İvrindi Altın ve Gümüş madeni ziyaret edilirken mevcut işletmenin yürüttüğü operasyonlar hakkında bilgi edinildi. Gezinin ardından Balıkesir Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ile buluşan proje ekibi; mevcut projenin detaylarını ve ülke madenciliği açısından yaratacağı faydaları proje koordinatörü Prof. Dr. Oktay ŞAHBAZ’ın gerçekleştirdiği sunum ile aralarında İvrindi Kaymakamı Sayın Mevlana KÜRKÇÜ’nün de bulunduğu geniş bir heyete detayları ile aktardı. Proje tanıtım toplantısında söz alan İvrindi Kaymakamı Sayın Mevlana KÜRKÇÜ; mevcut projenin gerek yöre açısından gerekse de geleceğin madencilerini yetiştiren Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gelişimi açısından büyük bir rol oynayacağını ifade etti. İvrindi özelinde madencilik alanında uluslararası paydaşlar ile yapılan ilk proje olması hasebiyle yaşadığı mutluluğu dile getiren Sayın KÜRKÇÜ, proje boyunca gereken her türlü desteği vermek konusunda istekli olduğunu ifade etti. Tanıtım toplantısında ayrıca öğrencilerin proje ve genel madencilik konularındaki merak ettiği konular proje ekibi tarafından aydınlatılmaya çalışıldı.

Toplantı bitiminde Türkiye’nin ilk madencilik lisesi olan Balıkesir Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Ali USLU eşliğinde okulun fiziki alt yapısı ve teknik olanakları katılımcılar ile beraber yerinde gözlemlendi. Lise ölçeğinde oldukça geniş bir yelpazeye sahip laboratuvar olanakları ile donatılmış olan okulda, proje ile birlikte hayata geçirilecek olan VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) stüdyosunun iş sağlığı ve güvenliği açısından Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitimde dijitalleşme yolunda öğrencilere büyük bir fayda sağlayacağı okul yetkilileri tarafından dile getirildi.

Lisede gerçekleştirilen etkinliğin hemen ardından proje ekibi ve okul yetkilileri Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali TATLI’yı makamında ziyaret etti. Yürütülmekte olan projenin eğitimde uluslararaşılaşma ve dijitalleşme yönünde oldukça önemli bir mihenk taşı olduğunun altını çizen Sayın TATLI, mevcut proje aracılığı ile madencilik lisesi öğrencilerinin eğitim süreçlerine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünün vereceği katkılar konusunda düşüncelerini beyan etti.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, Salı