Fakülte Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL Başkan 
Prof. Dr. Özden ÜSTÜN Üye
Prof. Dr. Yılmaz ASLAN Üye
Prof. Dr. M. Çağatay KARABÖRK Üye
Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN Üye
Doç. Dr. İhsan EROZAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ümran ERÇETİN Üye
Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021, Çarşamba