2014 Yılında Yürütülen BAP'lar

 • Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU

-Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı

-Kompakt C-Bandı Edfa Tasarımı ve Prototiplemesi

 • Prof.Dr.Ahmet AYDIN

Ege Bölgesi Leonarditlerinden Hümik Asit Üretiminin Araştırılması

 • Prof.Dr.Hasan GÖÇMEZ

Nanokritalin Vanadyum Oksit Tozlarının (V205) Hidrotermal Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Doç.Dr.Veli UZ

Asiküler Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi

 • Doç.Dr.İsmet ÇELİK

-İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı,İmalatı ve Uygulamaları

 • Doç.Dr.M.Ali EBEOĞLU

Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı Led Sürücü Sistem Tasarımı

 • Doç.Dr.Önder UYSAL

Maden İşletmelerindeki Patlamalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Doç.Dr.Hamdi AKÇAKOCA

Açık Maden Ocağı Patlamalarında Farklı Sıkılma Malzemesi Kulanımının Patlatma Verimliliğine Etkisi

 • Doç.Dr.Önder UYSAL

Toz Metalurjisi Yönetimiyle Mg Nano B4C ve B Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.Mustafa TUNCER

-Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTi03 Oluşumu

-Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları (V205) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÖZBURHAN

Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Ali İSSİ

Harabebezikan Höyüğü (Şanlurfa/Türkiye) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.Hilmi YURDAKUL

Seramik Metal Jeolojik ve Eletronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu

 • Yrd.Doç.Dr.Sami DÖVEN

Riskli Yapı Tespiti Kapsamında Yığma Bina Analizi İçin Bir Bilgisayar Programı Geliştirilmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Asım Gökhan YETKİN

Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2015, Salı