2011 Yılında Yürütülen BAP'lar

  • Prof.Dr.Ahmet AYDIN

Kütahya-Gediz Kömürlerinin Elektron Transferi Yöntemile Kükürdünün Uzaklaştırılması

  • Doç.Dr.Rahmi ÜNAL

Gaz Atomizasyon Yönteminde Yüksek Verimli Nozul'un Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CDF) İle Modellenmesi, Tasarımı ve İmalatı

  • Doç.Dr.Ahmet YILDIZ

Değme Metrik Manifoldlar Üzerinde Bazı Araştırmalar

  • Yrd.Doç.Dr.Cafer ÖZKUL

Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi

  • Yrd.Doç.Dr.Gürsel YANIK

Kınık Köyü (Kütahya) Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2015, Salı