Akademik Kadro

İnşaat Mühendisiği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof. Dr. M. Çağatay KARABÖRK 4052 mcagatay.karabork@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Nuran BAĞIRGAN 4055 nuran.bagirgan@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Polat YALINIZ 4061 polat.yaliniz@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yaşar VİTOŞOĞLU 4058 yasar.vitosoglu@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR 4069 abdullah.demir@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Evren SEYREK 4065 evren.seyrek@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. M. Haluk SARAÇOĞLU 4062 mhaluk.saracoglu@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mahmud Sami DÖVEN 4067 msami.doven@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Burak KAYMAK 4068 burak.kaymak@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uğur TOPRAK 4060 mugur.toprak@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tayfun ŞENGÜL 4059 tayfun.sengul@dpu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 4066 ugur.dagdeviren@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Tevfik ULUÇAY 4057 tevfik.ulucay@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Fethullah USLU 4041 fethullah.uslu@dpu.edu.tr
Arş. Gör Gökhan GÜÇLÜ 4064 gokhan.guclu@dpu.edu.tr

 

Makina Mühendisiği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof.Dr. Ramazan KÖSE 4100 ramazan.köse@dpu.edu.tr
Doç.Dr. İsmet ÇELİK 4120 ismet.celik@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa AYDIN 4123 mustafa.aydin@dpu.edu.tr
Doç.Dr. M.Arif ÖZGÜR 4102 arif.ozgur@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Oğuz ARSLAN 4107 oguz.arslan@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Özer AYDIN 4124 ozer.aydin@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Abdullah AKBULUT 4129 abdullah.akbulut@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Agah AYGAHOĞLU 4108 agah.aygahoğlu@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜLEŞEN 4106 mustafa.gulesen@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Nimeti DÖNER 4117 nimeti.doner@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ERBAŞ 4103 oguzhan.erbas@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Ümran ERÇETİN 4125 umran.ercetin@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Hasan Donat YILDIZAY 4131 hasan.yildizay@dpu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Feridun KARAKOÇ 4121 feridun.karakoc@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Kemal Cem KÖSE 4113  kcem.kose@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Halit ARAT 4115 halit.arat@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Melih CANLIDİNÇ 4119 melih.canlidinc@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ozan YOLCAN 4112 oguzozan.yolcan@dpu.edu.tr

 

Maden Mühendisiği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof.Dr. Ahmet AYDIN 4157 ahmet.aydin@dpu.edu.tr
Prof.Dr. İ.Göktay EDİZ 4158 göktay.ediz@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Kaan ERARSLAN 4159 kaan.erarslan@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Cem ŞENSÖĞÜT 4150 cem.sensogut@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Önder UYSAL 4162 önder.uysal@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Ali UÇAR 4163 ali.ucar@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Cengiz KARAGÜZEL 4169 cengiz.karaguzel@dpu.edu.tr
Doç.Dr Nezahat EDİZ 4173 nezahat.ediz@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Hakan AYKUL 4152 hakan.aykul@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Yaşar KASAP 4181 yasar.kasap@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Oktay ŞAHBAZ 4168 oktay.sahbaz@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Necmettin ÇETİN 4172 necmettin.cetin@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Sunay BEYHAN 4178 sunay.beyhan@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Şahin YUVKA 4176 sahin.yuvka@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Cihan DOĞRUÖZ 4153 cihan.dogruoz@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Uğur DEMİR 4179 ugur.demir@dpu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Özer ÖREN 4166 ozer.oren@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ömer CANIEREN 4189 omer.canieden@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ahmet ÖZGÜR 4177 ahmet.ozgur.@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Mehmet ÖZDEMİR 4167 mehmet.ozdemir@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Sevgi KARACA 4155 sevgi.karaca@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Görkem ERTUĞRUL 4177 gorkem.ertugrul@dpu.edu.tr

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof.Dr. Remzi GÖREN 4304 remzi.goren@dpu.edu.tr
Prof.Dr. İskender IŞIK 4300 iskender.isik@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Osman ŞAN 4302 osman.san@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Hasan GÖÇMEZ 4308 hasan.gocmez@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Veli UZ 4311 veli.uz@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Güray KAYA 4310 guray.kaya@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Mustafa TUNCER 4317 mustafa.tuncer@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Rasim CEYLANTEKİN 4305 rasim.ceylantekin@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Cem ÖZGÜR 4312 cem.ozgur@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Eda TAŞÇI 4318 eda.tasci@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Ali İSSİ 4309 ali.issi@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. M.Faruk EBEOĞLUGİL 4316 faruk.ebeoglugil@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Çağan BERKER İYİ 4326  
Arş.Gör. Nihal DERİN COŞKUN 4319 nihal.derin@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Fuat ÇELİK 4320  
Arş.Gör. Pelin Çağım TOKAT BİRGİN 4324  
Arş.Gör. Sinem AKSAN 4323  
Arş.Gör. Hülya BİÇER    

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Doç.Dr. Şafak KIRIŞ 4202 safak.kiris@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Özen ÜSTÜN 4200 ozden.ustun@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Abdullah KEÇECİLER 4206 abdullah.kececiler@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. İlker Ozan KOÇ 4203 ilkerozan.koc@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Kerem CİDDİ 4130 kerem.ciddi@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. İhsan EROZAN 4207 ihsan.erozan@dpu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Abdurrahman YILDIZ 4209  
Arş.Gör.Dr. Bahadır YÖRÜR    
Arş.Gör. Emre ÖZEL 4211 emre.ozel@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Derya DELİKTAŞ 4208 derya.deliktas@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Merve ŞİŞCİ    

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Doç.Dr. Doğan AYDIN 4269 dogan.aydin@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Alpaslan DUYSAK 4452 aduysak@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Hasan TEMURTAŞ 4455  
Yrd.Doç.Dr. Muammer AKÇAY 4453  
Yrd.Doç.Dr. Durmuş ÖZDEMİR 4454  
Arş.Gör. Gürcan YAVUZ 4461  
Arş.Gör. Burak MEMİŞ 4459 burak.memis@dpu.edu.tr

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Ünvan Adı Soyadı Dahili E-Posta
Prof.Dr. Yaşar KİBİCİ 4184 yasar.kibici@dpu.edu.tr
Prof.Dr. Zeynal A.ERGÜLER 4160 zeynal.erguler@dpu.edu.tr
Doç.Dr. M.Serkan AKKİRAZ 4182 mserkan.akkiraz@dpu.edu.tr
Doç.Dr. Gürsel YANIK 4175 gursel.yanik@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZBURAN 4186 muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİRBİLEK 4187 mehmet.demirbilek@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Deniz İBİLİOĞLU 4180 deniz.ibilioglu@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Cafer ÖZKUL 4185 cafer.ozkul@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KARAKUŞ 4165 huseyin.karakus@dpu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Hatice DURMUŞ 4183 hatice.durmus@dpu.edu.tr
Arş.Gör. S.Duygu DURAK 4161 duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Ersel GÖZ 4187 ersel.goz@dpu.edu.tr
Arş.Gör. İrem ARAT 4191 irem.arat@dpu.edu.tr
Arş.Gör. R.Uğur ACAR 4183  
Arş.Gör. Eren IŞIK 4183  
Arş.Gör. Enes ZENGİN 4188 enes.zengin@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2017, Çarşamba