Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.03.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yazılım Mühendisliği Bölümü’müzün ve Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı’mızın açılması uygun bulunmuştur. Henüz yeni açılan Bölümümüzde ve Anabilim dalımızda yapılanma ve kadrolaşma çalışmaları devam etmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, Cuma