Belge Taleplerinin Temini ve Yeni Kayıtlar

Öğrencilerin Dikkatine

(Belge Taleplerinin Temini ve Yeni Kayıtlar)

 

  • Ders içerikleri ve öğretim planı; Dumlupınar Üniversitesi ana sayfasındaki Hızlı Erişim, Bilgi Paketi başlığının altında bulunmaktadır. Bağlantı adresi ayrıca aşağıda da verilmiştir.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=074234420311103220034404322403418437679389203111232240#

Bu bağlantı adresinden Akademik birimler başlığı altından Lisans, ilgili birim (Fakülte) ve bölüm seçildikten sonra ilgili ders de seçilerek içeriklere ulaşılabilir.

 

  • Transkript ve öğrenci belgesi talepleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden talep edilmelidir.

 

  • Disiplin cezası olmadığına dair belge, %10 başarı listesine girdiğine dair belge; Kimlik bilgileriyle beraber mf.dekanlik@dpu.edu.tr adresinden mail yolu ile talep edilmelidir.

 

  • Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge, Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi, Fakültemiz dışında diğer birimlerinde onayı gerektiğinden uzaktan talep edilememektedir.

 

  • Harç iadesi ile ilgili olarak; Bölümlerimizin internet sayfalarında talep formu mevcuttur. Form ile beraber ilgili dekont ta gönderilmelidir.

Örnek Bağlantı adresi aşağıda verilmiştir.

 

  •  

 

Harç İade Dilekçesinde yazılan banka hesap no, ilgili öğrencinin kendi hesabı olmalıdır ve özellikle IBAN numarasına sorunsuz ödeme yapılabilmesi için, bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Dilekçede yer alan bilgiler, doğru ve eksiksiz olarak (Bilgisayar ortamında) doldurulup, öğrenci tarafından imzalanmalı ve ilgili yarıyıla ait dekont/makbuz eklenmelidir. Dilekçelerdeki bilgilerin, net olmaması, okunamaması, verilen bilgilerde eksiklik ve yanlışlık olması ve banka dekontu/makbuzunun dilekçeye eklenmemesi durumunda, dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ödemeler birimimiz tarafından yapılmamaktadır. Hesabınızdan takip edin.

 

 

  • İlişik Kesme Taleplerinizi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığına hitaben bir dilekçe şeklinde yazıp gönderin.

 

Kurumsal mail adresimiz: mf.dekanlik@dpu.edu.tr

Fakültemiz bölümleri ile yaptığınız yazışmalarda,

bölümlerin kurumsal mail adreslerini kullanınız.

 

Fakültemiz Birimleri İletişim Bilgileri (dpu.edu.tr)

 

  • Yaz Okulu Misafir Öğrenci Notu: Tüm notlar sisteme girilip sonlandırıldıktan sonra Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından okullarınıza gönderiliyor. Süreci hızlandırmak için okulunuz kabul ederse, notlar sisteme işlendikten sonra mail atarsanız (mf.dekanlik@dpu.edu.tr) transkripti göndeririz.

 

 

 

 

 

 

Yeni Kayıtlar

 

Soru    : YKS ile Üniversitenize yerleştim.   Online kayıt için ne yapmam gerekli.

Cevap  :2021- YKS ile yerleşen öğrenciler 04-08 Eylül 2021 tarihleri arasında e-kayıt yapabilmeleri için PTT şubelerinden e-devlet şifresini almaları gerekmektedir.

 

Soru    : Üniversitenize yeni kazanan öğrenciyim. Üniversiteye gelmeden uzaktan online kayıt yaptırabilir miyim?

Cevap  : Evet. YKS ile üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde (04-08 Eylül 2021) e-devlet şifreniz ile online kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Soru    : E-devlet üzerinden kayıt zorunlu mu?

Cevap  : Hayır. E-devlet üzerinden E-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.(Salgın hastalık nedeniyle e-devlet üzerinden yapılması önerilir)

 

Soru    : Üniversitenize yeni kazanan öğrenciyim. Online Kayıt yaptırmak istemiyorum Üniversiteye gelip kayıt yaptırabilir miyim?

Cevap  : Evet. YKS ile üniversitemize yeni yerleşen öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde 06-10 Eylül 2021 Saat 17:00’a kadar şahsen kayıt yaptırabilirsiniz. (Salgın hastalık nedeniyle e-devlet üzerinden yapılması önerilir) Şahsen kayda gelen öğrencilerin MEB mezuniyet sorgusunda sorun olması halinde, kayıtlarının yapılabilmesi için lise diplomaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmekte olup şahsen kayda gelen öğrencilerin lise diplomalarını yanlarında bulundurmaları önerilir.

 

Soru    :E-devlet üzerinden e-kayıt yaptırdım üniversiteye hangi belgeleri getirmem gerekli.

Cevap :E-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde üniversitemize herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

Soru    : Mezun öğrenciyim ancak online kayıt yaptırırken mezuniyet bilgim gözükmüyor.

Cevap  : Mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler E-kayıt yapamayacak, nüfus cüzdanı ve lise diploması ile birlikte 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında şahsen kayıt yapabilecektir.

 

Soru    : YKS ile okulunuza yerleştim ancak henüz mezun değilim. Kayıt yaptırabilir miyim?

Cevap  : Evet.  Ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup, staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar üniversitemize mezun olduğunuza ilişkin belgeleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar ibraz etmek kaydıyla geçici kayıt yaptırabilirsiniz. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelendirmeyenlerin kayıtları silinecektir.

 

Soru    : Şahsen kayıt için nereye başvurmam gerekir.

Cevap  : YKS ile yerleştiğiniz Fakülte Öğrenci İşleri Servisine

 

Soru    : Dersler hangi tarihte başlayacak.

Cevap  : Dersler 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

 

Soru    : Öğrenci Bilgi Sistemine nasıl giriş yapabilirim.

Cevap  : Kayıtları tamamlanan öğrencilerimiz öğrenci bilgi sisteminde obs.dpu.edu.tr adresinden Öğrenci Giriş seçeneği kullanarak, kayıttan sonra kendilerine gönderilen kısa mesajda (SMS) yer alan öğrenci numarası ve parola olarak T.C. Kimlik numaralarının ilk beş karakterini kullanarak giriş yapabilirler.

 

03 Eylül 2021, Cuma / 1017 defa okundu.