Prof.Dr. Kaan ERARSLAN                                     English        


                                                                                                                                                                                                >>> JMS 1.2

Dumlupınar Üniversitesi

Maden Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs  KÜTAHYA

Tel: 0274 265 20 31 - 4159

Fax: 0274 265 20 66

e-mail: erarslan@dpu.edu.tr

 


Çalışma ve İlgi Alanları

1. Maden Değerlendirme

2. Jeoistatistik

3. Maden Ekonomisi

4. Optimizasyon

5. Modelleme

6. Programlama (C++ ve Fortran)

7. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim

 


Eğitim

Lisans    >> 1988 >> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Y.Lisans >> 1991 >> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Doktora >> 1996 >> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 


Çalışma

Araştırma Görevlisi >> 1988-1996 >> Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doçent  >> 1996-2002 >> Dumlupınar Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Doçent  >> 2002 -  >> Dumlupınar Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yrd. >> 1997-2002 >> Dumlupınar Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Dekan Yardımcısı >> 1997-1998 >> Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Dekan Yardımcısı >> 2001 -2004 >> Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi

 


Yüksek Lisans Tezleri

1. Yıldız, R., "Madencilik Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve KÜMAŞ A.Ş.'ye Ait Suludere Manyezit Ocağına Uygulanması", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Prof.Dr. İ. Göktay Ediz ile Ortak Danışman), 1997.

2. Taksuk, M., "GLİ Açık Ocaklarında Çalışan Elektrikli Ekskavatörlerin ve Kamyonların Yükleme ve Taşıma Performanslarına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

3. Bolel, A.T., "MicroLYNX Plus Madencilik Programının Kullanımı ve Uygulanması", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

4. Ağaçlıoğlu, N., "Kalite Yönetim Sistemleri ve Madencilik Sektöründeki Yorumu", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

5. Doğruöz, C., "TKİ Seyitömer Linyit Sahasının Surpac Vısıon Madencilik Programı İle Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

6. Tokşuk, E., "Toryum Cevherine Genel Bir Bakış ve Türkiye'de Toryum", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

7. Uzuner, C., "Açık Ocaklarda Optimum Ocak Sınırını Etkileyen Başlıca Faktörlerin Bilgisayar Destekli İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

8. Çebi, M.A., "SLİ'de Yapay Süreksizliklerin Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntılarına Etkisinin İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

9. Şahin, M., "Bir Yeraltı Kömür Ocağının Planlaması ve Büyükdüz Sahası Uygulaması", Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 139 s., 2007.

 


Bilimsel Yayınları

 

* Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çelebi, N., Erarslan K., Paşamehmetoğlu, A.G., "Reserve Estimation Method for Afşin-Elbistan Çöllolar Brown-Coal District", Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy (IMM), 100, Section A, Sept-Dec., A194-A199 (1991).

 2. Erarslan, K. ve Çelebi, N., "A Dynamic Approach for Open Pit Mine Investments with Capital Budget", Mathematical and Computational Applications, 4, No:1, Association for Scientific Research, 45-52 (1999).

 3. Erarslan, K. ve Beyhan S., "Modeling of Performance and Retarder Chart of Off-Highway Truck by Newton Divided Difference Method", Mathematical and Computational Applications, 5, No: 1, Association for Scientific Research, 57-65 (2000).

 4.  Erarslan, K., "A practical approach for 3D modelling of ore bodies and the design of development for underground mines", Mineral Resources Engineering, 9, No. 3, 287-299 (2000).

 5.  Erarslan, K., "A Practical Approach For Open Pit Design And Visualisation", Mineral Resources Engineering, 9, No. 3, 313-321 (2000).

 6.  Erarslan K., Çelebi, N., "A Simulative Model for Optimum Open Pit Design", Canadian Inst. Min. And Metall. CIM Bulletin, 94, No. 1055, October, 59-68 (2001).

 7.  Erarslan, K., "Modelling Performance and Retarder Chart of Off-Highway Trucks by Cubic Splines for Cycle Time Estimation", Mining Technology (Trans. IMM-Section A), 114, September, A161-A166 (2005).

 8.  Erarslan, K., "Geology and Mining System (GMS) for Computer Aided-Mine Valuation", Computer Applications in Engineering Education, Vol:15, No:1, 78-87 (2007).

 9.   Erarslan, K, Önder U, Ercan A. and Cebi M.A, "Barrier holes and trench application to reduce blast induced vibration in Seyitomer coal mine", Environmental Geology, Springer, Vol: 54, No:6, 1325-1331, (2008).

10. Uysal, Ö., Erarslan, K., Çebi, M.A., Akçakoca, H., "Effect of barrirer holes on blast induced vibration", Int.J. Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 45, Issue: 5, 712-719, (2008).

11. Akçakoca, H, Aykul, H, Ediz, İ.G, Erarslan, K, Dixon-Hardy D.W, "Productivity analysis of lignite production", Journal of the Energy Institute, Maney, Vol: 81, No: 2, 76-81 (2008).

12.  Beyhan, S, Ediz, İ.G, Erarslan, K, Dixon-Hardy, D, "The use of oil refinery wastes as a dust suppression surfactant for use in mining", Environmental Engineering Science, Vol:25, Issue: 8, DOI: 10.1089/EES.2007.0177, (2008).

 

* Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Erarslan, K., Çelebi, N., Paşamehmetoğlu, A.G., "A Profit Maximization Model for Open Pit Limits Optimization As a Function of Block Extraction Sequencing", Regional APCOM '97, Moscow, 303-308, The Moscow. State Min. Univ. Pub. Center, Moscow,1997.

 2. Elmas, N., Aykul, H., Erarslan, K., Ediz, İ.G., "Environmental Problems Caused by Bituminous Schist and Possible Solutions", Proceedings of 5th Intl. Symp. on Environmental Issues and Waste Mng., Ankara, 323-328, A.A. Balkema, Rotterdam, 1998.

 3. Erarslan, K., "A Simulation Algorithm for Material Flow from Open Pit Mine to Plant; A Case Study", 9th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, 793-797, A.A. Balkema, Rotterdam, 2000.

 4. Taksuk, M. ve Erarslan, K., "Factors Affecting Loading Performance of The Excavators In Garp Lignite Enterprise", 9th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, 685-689, A.A. Balkema, Rotterdam, 2000.

 5. Akçakoca, H., Çelebi, N, Paşamehmetoğlu, Erarslan, K., "Modelling Garp Lignite Enterprise Using Neural Network System", 9th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Athens, 773-776, A.A. Balkema, Rotterdam, 2000.

 6. Erarslan, K., "Three Dimensional Variogram Modeling and Kriging", 29th Symposium on Computer Applications and Operations Research in the Mineral Industries, APCOM 2001 Symposium, Beijing, A.A. Balkema, Rotterdam, 2001.

 7. Çetin N., Erarslan K., Ayşe Okuducu, "Computer Simulation of Excavator-Truck System by GPSS/H at Tuncbilek-Gli Coal Mine", 17th Intl. Mining Congress and Exhibition of Turkey, 715-718, Ankara, 2001.

 8.  Erarslan, K., "Visual Aspect of Mine Evaluation", 17th Intl. Mining Congress and  Exhibition of Turkey, 825-829, Ankara, 2001.

 9. Erarslan K., Aykul H., Akçakoca H., Çetin N., "Optimum Blending of Coal by Linear Programming for Power Plant at Seyitömer Coal Mine", 17th Intl. Mining Congress and Exhibition of Turkey, 719-722, Ankara, 2001.

10. Erarslan, K., Karakoç, F., "Borlu Yakıt Sistemleri-1; Hidrojen Motorları ve Entegre Sistemleri", 1. Uluslararası Bor Sempozyumu, 3-4 Ekim, Kütahya, 149-154, (2002).

11. Erarslan, K., Karakoç, F., "Borlu Yakıt Sistemleri-2; Bor Yakıtlı Motorlar", 1. Uluslararası Bor Sempozyumu, 3-4 Ekim, Kütahya, 155-159, (2002).

12.  Erarslan, K. "Computer Aided Evaluation of a Magnesite Ore Body", 19th Intl. Mining   Congress and  Exhibition of Turkey, June 9-12, Izmir, 269-273, (2005).

13. Erarslan, K. "A System for Virtual Reality Applications on 3D Geological Models and Mine Design", 19th Intl. Mining   Congress and  Exhibition of Turkey, June 9-12, Izmir, 299-303, (2005).

14. Erarslan K., Uzuner C., Akçakoca H, Topal İ., "Investigation of the Factors Affecting the Economy of Open Pit Mines with Computer Aided Methods", 20th Intl. Mining   Congress and  Exhibition of Turkey, June 6-8, Ankara, 269-279, (2007).

 

* Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Erarslan, K. ve Akçakoca, H., "3 Boyutlu Cevher Yatağı Modellemesi; ETİ A.Ş. Gümüşköy Uygulaması", DPÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, 135-148 (2000).

 2. Erarslan, K., Akçakoca H., Beyhan, S., Gözen, M, "Açık Maden Ocaklarında Kalite Yönetimi; ETİ Bor A.Ş. Emet Uygulaması", Metalurji, 24, 124. Sayı, 13-19 (2000). 

 3. Ediz G., Erarslan K. ve Dixon-Hardy D.W., "Energy and Coal Policies of European Union with Special References to the United Kingdom and Turkey", DPÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 3, 65-72, (2002).

 4. Erarslan, K., "Jeoloji ve Madencilik Sistemi (JMS) ve Bir bakır Sahasının Değerlendirmesi", Madencilik, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Cil 42, Sayı 4, Aralık, 3-13 (2003).

 

* Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Erarslan, K., Çelebi, N. ve Paşamehmetoğlu, A.G., "Açık Ocak Sınırlarının Üretim Planının Bir Fonksiyonu Olarak Simülatif Optimizasyonu", Türkiye 16. Madencilik Kongresi,  TMMOB Maden Müh. Odası, 79-88, Ankara, (1999).

2.  Aykul, H., Erarslan, K., Akçakoca, H., "Analysis of Rock Properties Affecting Bit Abbresiveness", Türkiye 16. Madencilik Kongresi,  TMMOB Maden Müh. Odası, 43-48, Ankara, (1999).

3.  Yuvka, Ş., Erarslan, K. ve Akçakoca, H., "GLİ Birim Maliyeti ve Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi", Türkiye Kömür Kongresi, Zonguldak Kdz.Ereğli, 287-296 (2000).

 

 

 


Uluslararası Kitap Editörlüğü

1. Uluslararası Bor Sempozyumu, (Proceedings of the 1st International Boron Symposium), TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 3-4 Ekim 2002, DPÜ, Kütahya, ISBN: 975-395-554-5, 290 s.

 

 

 

 

 


Projeler

1. Gelik İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05,  Araştırmacı, ODTÜ, 1989.

2. Kandilli İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn    Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989.

3. Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek  Selektif Üretim Modellerinin Belirlenmesi, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1997.

4. Yeraltı Madenleri İçin Fuzzy Sistem Tabanlı Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1996.

5. DPÜ Merkez Kampüsü İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, 1998.

6. TKİ Seyitömer Linyit Saha'sının Bilgisayar Sistemleriyle Değerlendirilmesi ve Kömür Stoklama Alanının Optimal Şekilde Düzenlenmesi, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, Eylül, 2001. 

7. Çözelti Madenciliğinin Eti-Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi , BOREN Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 2006.

8.  Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü, Eczacıbaşı-ESAN, Araştırmacı, DPÜ, 2007.

9.  Hasançelebi Madeni Açık İşletme Projeleri, ERDEMİR Madencilik A.Ş., Araştırmacı, DPÜ, 2008.

 


Ödüller

1. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2001

2. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2005

3. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2007

4. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2008

 


Bilim Kurulu Üyelikleri

1. Madencilik, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dergisi, 2005-.

2. Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6-8 Haziran 2007.

3. VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, October 21-22, Sivas, Türkiye, 2004.

4. VIIIth Regional Rock Mechanics Symposium, October 2-3, İstanbul, Türkiye, 2006.

5. Ulaşımda Yeraltı Kazıları 2. Sempozyumu, 15-17 Kasım, İstanbul, 2007.

6. 1st International Boron Symposium, October 3-4, Kütahya, Turkey, 2002.

7. 2nd International Boron Symposium, September 3-4, Eskişehir, Turkey, 2004.

 


SCI Dergi Hakemliği

1. Environmental Engineering Science, Manuscript: #EES-2008-0041, Mary Ann Liebert, Inc. Publishers, (2008).

2. Environmental Engineering Science, Manuscript ID: #EES-2008-0136, "Heavy metal contamination in riverine soils from the upstream and downstream of a hydroelectric dam on the Lancang River, China", Mary Ann Liebert, Inc. Publishers, (2008).

 


Aldığı Uluslararası Atıflar (Web of Science)

1.   Brazil, M. and Thomas DA, "Network optimization for the design of underground mines", Networks, 49 (1): 40-50, (2007).

Atıf yapılan yayın: Erarslan, K., "A practical approach for 3D modelling of ore bodies and the design of development for underground mines", Mineral Resources Engineering, 9, No. 3, 287-299 (2000).

 


Ulusal Ajans, Bağımsız Dış Uzmanlık Görevi

 

2008 – Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Koordinatörlüğü, Bağımsız Dış Uzmanı

 


 

Yazılım 

 

2003 >>> JMS 1.0

2004 >>> JMS 1.1 

2004 >>> JMS 1.2 

 

 

 

Link  >>>  JMS Jeoloji ve Madencilik Sistemi 1.2 


 

Doç.Dr. Kaan Erarslan

Dumlupınar Üniversitesi

Maden Mühendisliği Bölümü

Merkez Kampüs  KÜTAHYA

Tel: 0274 265 20 31-4159

Fax: 0274 265 20 66

e-mail: erarslan@dpu.edu.tr