Lisansüstü Tez Teşvik Ödülleri

Lisansüstü Tez Teşvik Ödülleri

ÜNİVERSİTEMİZ İLE KUTSO ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA VE DPÜ-TTO A.Ş. ARACILIĞI İLE SAĞLANAN “LİSANSÜSTÜ TEZ TEŞVİK ÖDÜLLERİ” İÇİN, 2019-GÜZ YARIYILI İÇİN BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRMELERİ FAKÜLTEMİZDE 13.11.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. TEZ DEĞERLENDİRME KURULU SÖZ KONUSU DÖNEM İÇİN 2 ADEDİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 BAŞVURUYU OY BİRLİĞİ İLE UYGUN BULMUŞTUR.

TOPLANTIDA AYRICA KÜSİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER YAPILMIŞ VE BU FAALİYETLERİN ÜNİVERSİTEMİZ TTO A.Ş. MÜDÜRÜLÜĞÜ ARACILIĞI İLE SEKTÖREL BAZLI OLARAK PROGRAMLANMASI VE 2020 YILI İÇİNDE BAŞLATILMASI KARARLARI ALINMIŞTIR. BUNUN YANISIRA SANAYİ KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN İDARECİ VE MÜHENDİSLERİN ÖĞRENCİLERİMİZE DOĞRUDAN TECRÜBELERİNİ AKTARMALARINI SAĞLAMAK İÇİN, FAKÜLTEMİZDE 2019-20 BAHAR YARIYILINDA KONFERANSLARA BAŞLANMASI HUSUSU BENİMSENMİŞTİR. YİNE SANAYİ KURULUŞLARIMIZDA GÖREV YAPAN MÜHENDİSLERİN, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜMÜZÜN İLGİLİ ANABİLİM DALLARINDA LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA TEŞVİK EDİLMESİ VE TEZ ÇALIŞMALARINDA KÜTAHYA’YA KATKI SAĞLAYACAK KONULARIN ÖNCELİKLE SEÇİLMESİ GEREĞİ VURGULANMIŞTIR.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, Cuma