Dekanlık

Prof. Dr. İ.Göktay EDİZ

Mühendislik Fakültesi Dekanı

 

Doç. Dr. Celal YAŞAR

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Son Güncelleme Tarihi: