Mazeret Sınavları

Yarıyıl içi sınavlarına Üniversitemiz Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nde belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler 2018-2019 Güz Yarıyılı itibariyle mazeret sınav talebinde bulunan öğrencilerin “Mazeret Sınav Başvuru Formu”   doldurarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Formun alt tarafında yer alan maddelerin ilgili mevzuatlara uygunluğu Bölüm Başkanlıkları tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır.

Ayrıca, Çift Anadal Programına kayıtlı olan öğrencilerin sınav çakışmaları durumunda, öncelikle çift anadal programındaki dersin sınavına girmesi ve mazeret sınavı taleplerini kendi bölümlerindeki (ana dallarındaki) dersler için kullanacaklardır.

02 Kasım 2018, Cuma / 182 defa okundu.