Lav Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerini Tanıttı

Lav Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerini Tanıttı

 

Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümünde “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” dersi alan öğrenciler LAV Fabrikasının Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini kurum yetkilisinden öğrendiler. Toplantıya katılan İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet GÜVEN projelerini tanıttı.

 

YILDIZ EĞİTİM PROJESİ

Yıldız eğitim projesi, 02.08.2006 tarihinde, şirketimizin 10. kuruluş yıldönümünde doğmuş ve adını Sayın Yıldız Güral'dan almıştır. Projeye, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında başlanmıştır.Projenin temel amacı; Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen şirketlerimizin çalışanlarına yönelik bir kapı açmak ve onları hayata hazırlamak şeklinde oluşmuştur.İyi bir lisenin, iyi bir üniversitenin anahtarı olduğuna şüphe yoktur.

Bu doğrultuda Proje Orta Öğretim Kurumu Sınavlarına (OKS) yönelik olarak başlamış ve Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık (SBS) olarak devam etmektedir
Projenin Hedefleri

·         Eğitim gören öğrencilerimizi Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlamak,

·         Okullarındaki başarılarını arttırmak,

·         Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak,

·         Kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak,

·         Topluma yararlı fertler haline gelmelerine aracı olmak,

·         Entelektüel zekâlarına katkıda bulunmak,

·         Türkiye’yi muasır medeniyetlerinde üzerine taşıyacak bir neslin yetişmesinde şirket olarak üzerimize düşen görevimizi yerine getirmek şeklindedir.

Kurs başında seviye tespit sınavı yapılmakta olup, sınav sonuçlarına göre öğrenciler aşağıda görülen şekilde sınıflara ayrılmaktadırlar.

 

HEDİYE GÜRAL ANAOKULU

Vali Şükrü Kocatepe, Bayındırlık ve İskân Müdürü Vahit Okumuşer ve İl Milli Eğitim Müdürü Halis Demir’in katılımıyla hayırsever işadamı Rıza Güral ile imzalanan protokol sonucunda 22 Mart 2008 tarihinde başlanan Hediye Güral Anaokulu’nun inşaatı, taahhüt edilen zaman olan 30 Haziran 2008 tarihinde tamamlanmıştır.Anaokulu, 2 Eylül 2008 tarihinde Kütahya Valilik kanalıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gülağaçlar Mevkii’nde bulunan, 4 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli olan “Hediye Güral Anaokulu” 2008–2009 eğitim-öğretim yılında hizmete hazır hale gelmiştir.

 

Hediye Güral Anaokulu; 4 sınıf, 1 öğretmenler odası, 1 idare odası, 1 oyun salonu, 1 uyku salonu, 2 mutfak, 2 çocuk tuvaleti, 2 öğretmenler tuvaleti ve 1 kazandairesinden oluşmaktadır.

 
LAV FİRMASI BÖLGE SANAYİ ORYANTASYONU PROJESİ

Yurtiçinde ve yurtdışında üniversitelerle projeler yürütüyoruz. Ana üretim kampüslerimizin yer aldığı Kütahya şehrimizin köklü üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi ile işbirliği fırsatını hep arzulamıştık.  Sayın Prof. Dr. Osman ŞAN hocamızın önderliğinde şekillenen Bölge Sanayi Oryantasyonu sayesinde bunu gerçekleştirme fırsatını yakalamış bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızı LAV işletmelerinde işbaşı projeleri yaptırarak kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunurken, DPÜ bünyesindeki hocalarımızla rekabetçi gücümüzü artıracak yeniliklere imza atmayı amaçlıyoruz. Üniversite yönetiminin ve öğrencilerimizin ilgisi bizi çok heyecanlandırıyor sözleriyle projeye desteklerini anlattı.

AİLE EĞİTİM OKULU: KÜTAHYA FABRİKA ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM SEMİNERLERİ

Hayatımızda gösterdiğimiz başarının tam olarak % 85’i bizim sosyal becerilerimize bağlıdır. Bu da, diğer insanlarla olumlu bir şekilde iletişim kurabilmemiz ve hedeflerimize ulaşmada onların bizimle işbirliği yapmalarını sağlayabilmemiz tarafından belirlenir.

Günümüzde pek çok aile çocukları ergen yaşa geldiklerinde aralarında bir iletişim eksikliği olduğunu fark ederler. Ancak çoğu aile bunun çocuktan ya da dış faktörlerden kaynaklandığını düşünerek çözümü yanlış yerde arar. Oysa iletişim kurma şeklini ya da kuramamayı bebek yaştan itibaren aile öğretmiştir. Çocuklar da bu davranışın geri bildirimini büyüdükçe aileye vermektedir. Örneğin eleştirinin bir iletişim şekli olduğu ailede çocuklar suçlamayı, utandırılan ve yargılanan çocuklarda kendilerini suçlamayı öğrenirler. Olumlu davranışların dile getirildiği ailelerde ise çocuklar takdir etmeyi öğrenirler.

Son zamanlarda haberlerde hiç toplumuzda görülmeyen, kültürümüz, toplumsal değer yargılarımızdan uzak gelişmeler izlemekteyiz. Toplumuzda çabuk öfkelenme, sorgulamadan, somutlaştırmadan suçlamalar, şiddet ve hızlı aile çözülmelerini sayabiliriz.

 Aile-içi iletişimin düşük yoğunluğu, sığlığı, azlığı giderek insan arası ilişkileri de zayıflatmaktadır. Aile içinde yabancılaşma görülmekte, etkin iletişim aile dışındaki gruplar arasına kaymaktadır. Baba iş yerindeki arkadaş gruplarıyla, anne kadınlar arasındaki gruplarla, çocuklarda arkadaş gruplarıyla etkin iletişim kurmayı yeğlemekte, duygu ve düşüncelerin paylaşımı ev dışına taşınmaktadır. Ev içinde zayıflayan iletişim, buna karşın ev dışında gelişen ve bireysel çıkar ön planda olan iletişim sonucu, aile üyeleri arasında farkında olmadan bir yabancılaşmayı getirmektedir. Bunun sonucu değişen insan davranışları doyumsuzluk, kıyaslama aile içinde gruplaşmalara yol açmaktadır.        

Anne-oğul, baba-kız yada çocuklar arası gruplaşma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum iletişimi büsbütün bozmakta sosyal roller sertleşmektedir.

Diğer insanlarla iyi geçinmeyi geliştirmemiz için uygulayabileceğimiz ve buna psikolojik olarak hazırlanmamızı sağlayacak olan olumlu ve yapıcı davranış modeli vardır. Bunların her biri diğer insanların bilinçaltı ihtiyaçlarıyla uyumludur ve kendilerini önemli, değerli ve saygın hissetme ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Bu bilinçaltı ihtiyaçlar, erken çocukluk döneminde oluşmuşlardır ve onları tatmin edebildiğimizde, insanların bizi ne kadar çok sevdiklerini görünce şaşırır ve kendimizi ne kadar çok sevdiğimizin farkına varırız.

İyi olan şey, diğer insanlarla iyi ve güzel geçinme konusunda olağanüstü bir beceriye kavuşabilmenin mümkün olmasıdır.

İletişim; kişiler arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir. İletişim, her şeyden önce bir duygu ve düşünce alışverişi olduğu için kişiler, çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkilerde dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Dikkatli ve duyarlı bir iletişimde, her düşüncenin söylenmeye ve dinlenmeye hakkı vardır. O halde benim için anlamsız olan bir düşünce, bir başkası için anlamlı olabilir. Bu temel üzerine oturtulmuş kişiler arası iletişim, çok daha dinamik ve demokratik olacaktır.

İletişim, aile içerisinde yaşayan kimselerin sosyal ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle iletişimin teknik ve yöntemlerini aile üyeleri, özelliklede anne-baba mutlaka öğrenmelidir. Böylece ailede daha sıcak ilişkiler kurulacaktır.

Bireyin gelişiminde ve eğitiminde önemli bir işlevi olan aile, iletişim bakımdan da çok önemlidir. Aile içi iletişim; aile üyelerinin birbirlerine, sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepkileri ve mesajları kapsar. Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarına yardımcı olacağı gibi, uyum içinde yaşamalarına ve çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Ailenin bilinen en basit tanımı, bir birine kan bağı ile bağlı bireylerin oluşturdukları bir grup olarak yapılabilir. Aile toplumdaki en eski ve en temel kurumlardan biridir. Ailenin temel bir toplumsal kurum olarak görülmesinin iki temel nedeni vardır; birinci neden, insan türünü üretmesi ve devam ettirmesi, ikinci neden ise; ailenin başka kurumların da kaynağı olmasıdır. Bu yüzden aile içerisinde gerçekleşecek olan her türlü öğretiler bütünü oluşturmaktadır.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2017, Perşembe