2013 Yılında Yürütülenler

  • Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÖZBURAN

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Kuvaterner Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

  • Yrd.Doç.Dr.Cafer ÖZKUL

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Kuvaterner Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2015, Salı