2012 Yılında Yürütülen BAP'lar

 • Prof.Dr.Osman ŞAN

Toz Metal Katkısı İle Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması

 • Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM

Dın 115CRV3 Çeliğinin; Isıl İşlemli ve Tin ve CRN İle Kaplamalı Üretilen Kesici Uçların, Mikroyapı Karakterizasyonu

 • Doç.Dr.Ali UÇAR

Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Doç.Dr.Hamdi Melih SARAOĞLU

Duyguların (mutluluk, kaygı, depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi

 • Doç.Dr.Mustafa AYDIN

Nano ve Mikro Partikül Takviyeli Polimerlerin Ekstruzyonla Üretilmesi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi

 • Doç.Dr.Cengiz KARAGÜZEL

Yüksek Kül İçerikli GLİ Tunçbilek Linyitlerinin Kuru Yöntemler İle Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

 • Doç.Dr.Muhammet DÖNMEZ

Yaşadığı Ortama Eklenen Farklı Konsantrasyonlardaki Sodyum Siyanür (NaCN)'ün Cyprinus Carpio Dokularında Bazı Enzim Aktivitelerine Yaptığı Değişikliklerin Araştırması

 • Yrd.Doç.Dr.Ayhan GÜN

Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Ara Yüz Programı Kullanılarak Uygulanması

 • Yrd.Doç.Dr.Eyüp GÜLBANDILAR

Eğitim Amaçlı Prototip Bir CNC Freze Tezgahının Tasarımı ve İmalatı

 • Yrd.Doç.Dr,.Eda TAŞÇI

Puzolanan Yüzey Özelliklerinin Çimento Hidratasyonuna Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZGÜR

Düşük Sıcaklıkta Mullit/Zr02 Kompozit Üretimi

 • Yrd.Doç.Dr.Evren SEYREK

Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkisi

 • Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ERBAŞ

Kütahya'da Termik Santrallerde Kullanılan Düşük Kaliteli Linyitlerin Yanma Sorunlarının Araştırılması ve Temiz-Verimli Enerji Eldesi İçin Akışkan Yataklı Kombine Çevrim Santrali Tasarımı

 • Yrd.Doç.Dr.İsmet ÇELİK

Palet Yakıt Üretim Sistemi Ve İmalatı

 • Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman ÜNSAL

Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Deniz İBİLİOĞLU

İncesu (Isparta KD'su) Dolaylarında Yüzeylenen Tersiyer İstifin Mikropaleontolojik İncelenmesi ve Paleoortamsal Yorumu

 • Yrd.Doç.Dr.Gıyasettin ÖZCAN

Cuda Tabanlı Grafik İşlemci Kullanarak Veri İşleme ve Analiz Sürecinin Hızlandırılması

 • Yrd.Doç.Dr.Mehmet ŞENEL

Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmesi, Darbe Mukavemetlerinin Araştırılması ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi

 • Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan ÇANAKOĞLU

Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı

 • Yrd.Dç.Dr.Asım Gökhan YETKİN

Yarıklı Yapı Kullanarak Motor Nüve Tasarımı Uygulaması

 • Yrd.Doç.Dr.Yılmaz ASLAN

PLC İle Bulanık Mantık Temelli Optimizasyon Sistemi Modellemesi

 • Yrd.Doç.Dr.Rasim CEYLANTEKİN

Geleneksel Hammaddeleri Kullanarak Ekonomik Siaıon Tozunun Üretilmesi

 • Arş.Gör.Dr.Kadir VARDAR

Adalıne Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2015, Salı