2016-2017 Eğitim -Öğretim Yılı Yaz Okulu

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde, Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler aşağıda belirtilmiştir. 

 

                                                               2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda Okutulacak Dersler

 

Ortak Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Dersin Açılacağı Bölüm

T

U

K

AKTS

131111302

Fizik I (1. Grup)

İnşaat Mühendisliği

3

2

4

6

131311302

Fizik I (2. Grup)

Maden Mühendisliği

3

2

4

6

131211302

Fizik I (3. Grup)

Makine Mühendisliği

3

2

4

6

131512303

Fizik II (1. Grup)

Elek.-Elektronik Müh.

3

2

4

6

131912106

Fizik II (2. Grup)

Malz. Bil. ve Müh.

3

2

4

6

131612303

Fizik II (3. Grup)

Endüstri Mühendisliği

3

2

4

6

131811306

Matematik I (1. Grup)

Jeoloji Mühendisliği

3

2

4

6

131911105

Matematik I (2. Grup)

Malz. Bil. ve Müh.

3

2

4

6

131911105

Matematik I (3. Grup)

Elek.-Elektronik Müh.

3

2

4

6

131512307

Matematik II (1. Grup)

Elek.-Elektronik Müh.

3

2

4

6

131112307

Matematik II (2. Grup)

İnşaat Mühendisliği

3

2

4

6

131112307

Matematik II (3. Grup)

Makine Mühendisliği

3

2

4

6

131513104

Matematik III (1.Grup)

Elek.-Elektronik Müh.

3

2

4

6

131213104

Matematik III (2.Grup)

Makine Mühendisliği

3

2

4

6

131811305

Genel Kimya

Jeoloji Mühendisliği

2

2

3

5

131318800

Mühendislik Ekonomisi

Maden Mühendisliği

3

0

3

5

131213501

İş Sağ. ve İş Güv. (SS.I)

Makine Mühendisliği

3

0

3

3

131914505

Girişimcilik (S.S. II)

Malz. Bil. ve Müh.

3

0

3

4

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

131111309

Teknik Resim

1

2

2

4

131113107

Sayısal Analiz

2

2

3

4

131113105

Malzeme Bilgisi

2

2

3

4

131113110

Topoğrafya

1

2

2

3

131114111

Yapı Malzemesi

2

2

3

5

131114107

Matematik IV

3

2

4

6

131115115

Zemin Mekaniği

2

2

3

4

131115801

Toprak İşleri (T. S. I)

2

2

3

4

131116118

Betonarme I

4

0

4

5

131117122

Betonarme II

4

0

4

5

131116123

Temel İnşaatı

2

2

3

5

131116806

Karayolu Tasarım Güvenliği (T.S. II)

3

0

3

5

131117601

Trafik Mühendisliği (T.S. V)

3

0

3

4

131118605

Beton ve Beton Teknolojisi (T.S. VI)

3

0

3

5

131118803

Zemin İyileştirme Yön. Gir (T.S. VIII)

3

0

3

5

 
 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

131214109

Termodinamik I

3

0

3

5

131215114

Termodinamik II

3

0

3

4

131216116

Isı Transferi

3

0

3

5

131214170

Mühendislik Malzemeleri

3

0

3

5

131214108

İmal Usulleri

2

2

3

5

131213104

Malzeme Bilgisi

3

0

3

4

131215115

Makine Elemanları I

3

0

3

5

131216117

Makine Elemanları II

2

2

3

5

131216119

Elektrik Elektronik Bilgisi

3

0

3

5

131227705

Rüzgar Enerji Sis. (T. S.VII)

3

0

3

4

131225111

Mekanizma Tekniği

3

0

3

4

131215500

İçten Yanmalı Mot. (T. Seç.I)

3

0

3

5

131218607

Taşıtlarda Yakıt Eko (T. S. VI)

3

0

3

5

131215118

Akışkanlar Mekaniği I

3

0

3

5

131216126

Akışkanlar Mekaniği II

2

2

3

5

131212101

Statik

3

0

3

4

131213103

Dinamik

3

0

3

5

131217120

Mak. Lab. I

2

2

3

4

131218127

Mak. Lab. II

2

2

3

4

131214124

Sayısal Analiz

3

2

4

5

131216501

Termal Sistem Tasarımı (T.S. II)

3

0

3

5

131217504

Yakma Sis. Kon.(T. S. III)

3

0

3

4

131215119

İmalat Mühendisliği

3

0

3

4

131216112

Makine Dinamiği

3

0

3

5

131217600

Toz Metalurjisi(T.S.V)

3

0

3

4

 

 

 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

131313103

Mineroloji ve Petrografi

2

2

3

7

131314109

Maden Yatakları

1

2

2

5

131314106

Madenlerde Hazırlık Kazı

3

0

3

5

131315112

Kaya Mekaniği

2

2

3

4

131315110

Cevher Hazırlama

3

2

4

6

131315113

Yeraltı Üretim Yöntemleri

3

0

3

4

131316117

Madenlerde Tahkimat

3

0

3

5

131316114

Cevher Zenginleştirme I

3

2

4

6

131316115

Maden Havalandırma

4

0

4

5

131317118

Cevher Zenginleştirme II

3

2

4

6

131317121

Kömür Hazırlama Teknolojisi

3

0

3

5

131317602

Sondaj Tekniği (Tek.Seç.V)

3

0

3

3

131318700

Maden İş Hukuku (Tek.Seç.VIII)

3

0

3

5

131328500

Madencilikte Çevre (Tek.Seç.IV)

3

0

3

5

131318603

Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı(Tek.Seç.VI)

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

131513103

Devre Teorisi I

3

2

4

6

131514108

Devre Teorisi II

3

2

4

6

131516117

Elektronik II

3

2

4

6

131515113

Elektronik I

3

2

4

6

131515114

Elektrik Makinaları I

3

2

4

5

131516118

Elektrik Makinaları II

3

2

4

6

131516120

Olasılık

3

0

3

4

131514110

Lojik Tasarım

3

2

4

6

131511100

Elktrk– Elktrnk Müh. Giriş

3

0

3

3

131518503

Güç Sis. Analizi (TS-IV)

3

0

3

5

131527501

Enerji İletim Sis. (TS-III)

3

0

3

4

131517602

Aydınlatma Tek. (TS. V)

3

0

3

4

131515114

Elektrik Makinaları I

3

0

3

5

131514111

Elektromanyetik Teori I

3

0

3

5

131518700

Özel Elektrik Makinaları

3

0

3

5

131522102

Bilgisayar Des. Tek. Res.

2

2

3

4

131513106

Ölçme ve Devre Lab.

2

2

3

5

131512101

Lineer Cebir

3

0

3

4

131528502

Proses Kont.ve Enstr. (T.S. IV)

3

0

3

5

131515160

Kontrol Sis. Temelleri

3

0

3

4

131515115

Sinyaler ve Sistemler

3

0

3

4

131516119

Doğrusal Kontrol Sistemleri

3

0

3

5

131521123

Bilgisayar Programlama

3

0

3

4

131517121

Güç Elektroniği

3

0

3

4

131518604

Uyg. Güç Elektroniği ( T.S.VII )

3

0

3

5

131515116

Elektromanyetik Teori II

3

0

3

4

131518706

Yenilenebilir Enerji Kay. (T. S. I )

3

0

3

4

 

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

131712103

Deney Aletleri ve Ölçümler

2

0

2

3

131713107

C Programlama

3

0

3

5

131713108

Devre Teorileri

3

0

3

4

131713109

Lojik Tasarım

3

0

3

5

131713310

Sayısal Analiz

3

0

3

5

131714113

Elektronik

2

2

3

5

131716163

İnternet Programlama

3

0

3

5

131716120

Bilgisayar Mimarisi

3

0

3

5

131716117

İşletim Sistemleri

3

0

3

5

131717703

Makine Öğrenimi (T. S.VII)

3

0

3

4

 

 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

131814105

Mineraloji II

2

2

3

6

131815110

Petrografi

2

2

3

4

131817503

Magmatik Petroloji

3

0

3

4

131813101

Mineraloji I

2

2

3

6

131816120

Maden Yatakları

2

2

3

5

131817122

Jeokimya

3

0

3

3

131818133

Metamorfizma

2

0

2

4

131817132

Maden Jeolojisi

2

0

2

2

 

 

 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

131615110

Yöneylem Araştırması I

3

2

4

5

131626115

Yöneylem Araştırması II

3

2

4

5

 
 

 

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Kodu

Dersler

T

U

K

AKTS

131915125

Kristallografi ve X-Işınları

2

2

3

5

131918136

Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

5

131915501

Teknik İngilizce I (Tek. Seç. I)

3

0

3

5

131913115

Taşınım Olayları

3

0

3

4

131916129

Seramik Prosesler

2

2

3

5

131916130

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

2

2

3

5

131917133

Nanomalzemeler

3

0

3

3

131914120

Metalik Malzemeler

3

0

3

4

131917709

Toz Metalürjisi (Tek. Seç. Ders VII)

3

0

3

5

131916128

Teknik Seramikler

3

0

3

5

 

 

 

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Haziran 2017, Pazartesi / 18814 defa okundu.